Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut om en patientskada har du en laglig rätt att på din begäran få en ny förutsättningslös, objektiv och kostnadsfri prövning hos Patientskadenämnden. Du kanske inte fick rätt till ersättning eller ersättningen blev för låg. Du begär enkelt en prövning hos oss via försäkringsbolaget som sammanställer materialet i ärendet, låter dig godkänna eller komplettera det innan de sänder in det till oss.

Nämnden består av oberoende experter inom medicin/tandvård, juridik, ersättningsfrågor och hälso- och sjukvård samt tre patientföreträdare. Alla är utsedda regeringen utom ersättningsspecialisten som utses av Patientförsäkringsföreningen.

ViewBag.ImageDescription