Om du inte är nöjd

Har du fått ett beslut från försäkringsbolaget som du inte är nöjd med? Du kanske inte fick rätt till ersättning eller den blev för låg. Då har du laglig rätt att på egen begäran få en ny objektiv prövning hos Patientskadenämnden. Det kostar dig ingenting. Kontakta ditt försäkringsbolag och begär prövning hos oss. Bolaget sammanställer materialet, låter dig godkänna eller komplettera och sänder det sedan till oss. 

Nämnden består av oberoende experter inom medicin och tandvård, juridik, ersättningsfrågor och har tre patientföreträdare. Alla är utsedda av regeringen utom ersättningsspecialisten som utses av Patientförsäkringsföreningen.

ViewBag.ImageDescription