Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
2172584-surgeons-operating-on-patient.jpg

Skadad vid skönhetsingrepp? Du kan ha rätt till ersättning!

 

Skönhetsbranschen växer och det blir allt vanligare med olika sorters estetiska ingrepp. Du kan ha rätt till patientskadeersättning om du skadas i samband med en sådan behandling. Här får du en förklaring på hur du kan få ersättning.    

 

Visste du om att det finns en ny lag om skönhetsingrepp?

Sedan juli 2021 finns en ny lag om skönhetsbehandlingar - lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Den nya lagen hänvisar till patientskadelagen. Det innebär att vissa skönhetsbehandlingar ställs inför samma krav som ingrepp som görs inom hälso- och sjukvården i övrigt. Syftet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

 

Här är några exempel på vad lagen säger:

 

- Vårdgivaren måste ha en patientförsäkring. Den ger dig som patient ett skydd vid skönhetsbehandlingar

- När estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar utförs gäller patientskadelagen. Du kan alltså få prövat om det är fråga om en patientskada

- Det krävs att den som utför ingreppet är legitimerad och har specialistkompetens inom området

- Du måste vara minst 18 år för att få genomgå ingreppet eller behandlingen

- Patienten ska få information om bland annat risker, behandlingsmetoder, behandlingsförlopp och vilken patientförsäkring vårdgivaren har

- Du ska ges en betänketid innan ingreppet och lämna ditt samtycke

 

Sammanfattningsvis: Du kan enligt den nya lagstiftningen ha rätt till patientskadeersättning om du drabbas av en skada i samband med en estetisk behandling.

 

Skönhetsbehandlingar som du kan få ersättning för

Den nya lagen gäller behandlingar och ingrepp som görs för att förändra eller bevara utseendet.

En individuell prövning görs i varje enskilt fall om din behandling omfattas av den nya lagen.

 

Här kommer några exempel på ingrepp som skulle kunna omfattas:

 

- bröstförstoring/bröstförminskning

- ansiktslyft

- läppförstoring

- näsplastik

- bukplastik/fettsugning

- fillers

- botox

- hårtransplantation

 

Exempel: Om du har gjort en botox-behandling och fått en nervpåverkan kan du få ersättning. Då krävs att din nervpåverkan bedöms vara orsakad av botox-behandlingen och hade kunnat undvikas.  

 

Tänk på att: Det räcker inte med att du är missnöjd med ett skönhetsingrepp eller tycker att en behandling blivit misslyckad. För att få ersättning krävs att det uppstått en patientskada enligt patientskadelagen. Vill du veta mer kan du läsa vår artikel om de olika skadetyperna.

 

Om jag har fått en skada efter ett skönhetsingrepp – vad gör jag?

 

1. Anmäl skadan till klinikens försäkringsbolag. Bolaget prövar om det är fråga om en patientskada.

2. Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan du överklaga till Patientskadenämnden.

 

Tips! Om du i övrigt har synpunkter eller klagomål på vården kan du läsa mer här om vad du kan göra.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter