Logotyp Patientskadenämnden

Vart kan jag vända mig?

expand indicator

Har du drabbats av en personskada i samband med vård?

Om du har drabbats av en personskada i samband med vård eller behandling kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Anmäl så här: 

- Handlar det om den offentliga vården anmäler du skadan till Löf (Löf - regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)

- Om du skadats inom den privata vården kontaktar du kliniken (vårdgivaren) för information om vilket försäkringsbolag du ska anmäla din skada till 

 

Tänk på: Om din vårdgivare saknar försäkring kan du vända dig till Patientförsäkringsföreningen för hjälp och information.

expand indicator

Är du missnöjd med försäkringsbolagets beslut om patientskada?

Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan du begära prövning i Patientskadenämnden.

Gör så här:

1. Kontakta försäkringsbolaget och begär en prövning av ditt ärende i Patientskadenämnden.

2. Nämnden lämnar ett rådgivande yttrande som försäkringsbolaget i de allra flesta fall följer.

 

Tips! Om du vill ha en fullständig och oberoende granskning kan du meddela försäkringsbolaget att du vill ha hela ditt ärende prövat i Patientskadenämnden.

 

Visste du att: Patientskadenämnden är en oberoende instans och prövningen är helt kostnadsfri. Du behöver inte ha ett ombud för att få ditt ärende prövat i nämnden.  

expand indicator

Är du missnöjd med ett beslut om läkemedelsskada?

Om du är missnöjd med det beslut du har fått av Läkemedelsförsäkringen kan du få ditt ärende prövat i Läkemedelsskadenämnden.

Gör så här:

1. Kontakta Läkemedelsförsäkringen och begär en prövning av ditt ärende i Läkemedelsskadenämnden.

2. Nämnden lämnar ett rådgivande yttrande som Läkemedelsförsäkringen i de allra flesta fall följer.

 

Bra att veta: Läkemedelsskadenämnden är en oberoende instans och prövningen kostar dig ingenting. Du behöver inte ha ett ombud för att få ditt ärende prövat i nämnden.

 

Genom att klicka här får du mer information om Läkemedelsskadenämnden.

expand indicator

Är du inte nöjd med nämndens bedömning?

Om du inte är nöjd efter en prövning i Patientskadenämnden eller Läkemedelsskadenämnden kan du vända dig till allmän domstol för att stämma försäkringsbolaget.

 

Tänk på: En domstolsprövning är inte kostnadsfri. Den part som förlorar målet får betala båda parternas rättegångskostnader. Kontakta bolaget där du har din hemförsäkring och fråga om det ingår rättsskydd.

 

På Sveriges domstolar får du mer information om hur du lämnar in en stämningsansökan.

expand indicator

Vill du klaga eller lämna synpunkter på den vård du eller någon närstående fått?

Gör så här:

1. Du vänder dig i första hand till vårdgivaren när du vill framföra klagomål eller synpunkter på vården du eller någon närstående fått.

2. Om du inte vill göra det kan du istället kontakta den patientnämnd som finns i din region.

expand indicator

Vill du ha hjälp med att framföra klagomål på vården?

Då kan du ta kontakt med patientnämnden kostnadsfritt. Det är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla regioner.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar men kan reda ut, förklara och informera så att du och vårdgivaren förstår varandra bättre.

 

Tänk på: Patientnämnden ger inte stöd vid klagomål gällande privata vårdgivare.

 

Om du klickar här hittar du kontaktinformation till just din patientnämnd.

expand indicator

Vill du informera om missförhållanden inom hälso- och sjukvården?

Gör så här:

- Har du upplevt något inom vården som du reagerat på kan du tipsa IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om det

- Du kan även skicka in ett formellt klagomål till IVO

 

Kom ihåg: Innan du anmäler klagomål till IVO ska du först ha framfört klagomålet till vårdgivaren. Om det inte fungerar kontaktar du patientnämnden i din region. Efter dessa steg kan du vända dig till IVO. Du har rätt att vara anonym.

 

Klicka här för att läsa mer om IVO

 

expand indicator

Vad gör Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)?

HSAN är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

HSAN hanterar:

- Prövotid

- Återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården

- Indragning eller begränsning av förskrivningsrätt

- Ny legitimation eller annan behörighet

 

Du kan läsa mer om HSAN genom att klicka här.

expand indicator

Kan jag anmäla patientskada efter en estetisk behandling?

Reglerna kring vad som är en patientskada till följd av estetisk behandling kan vara svåra att tolka. Det är därför vårt råd att du anmäler det du tror kan vara en patientskada efter t ex din behandling med fillers eller din bröstkirurgi, och låter försäkringsbolaget utreda om det finns rätt till patientskadeersättning.

Det som kan anmälas till patientförsäkringen är patientskador. Vad som är en patientskada avgörs genom medicinska bedömningar utifrån patientskadelagens bestämmelser.

Däremot prövar patientförsäkringen inte om behandlingen konsumenträttsligt är behäftad med något fel eller om patienten har rätt att begära avhjälpande av felet eller om patienten har rätt till prisavdrag eller rätt att häva avtalet. Då kan du i vissa fall istället vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Mer om ARN:s uppdrag kan du läsa här.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter