Nämndens praxis

Här hittar du vägledande referat från nämnden kring tolkning och tillämpning av patientskadelagen.

Du söker genom att fylla i sökord, årtal eller referatnummer i sökrutan. Du kan också filtrera utifrån lagrum, kategorier och underkategorier för att få träffar.

Om du vill läsa lagtexten för att se vilken paragraf som kan vara aktuell i just ditt ärende kan du göra det här.