Logotyp Patientskadenämnden

2019:13

Skada orsakad av medpatient. Ej ersättning.

Skada orsakad av medpatient. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

3 § och 6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Ärendet gällde en kvinna född 1961. Hon vårdades inneliggande på en psykiatrisk klinik. Den 5 juli 2016 vaknade patienten av att en medpatient höll på att strypa henne. Medpatienten dömdes senare till rättspsykiatrisk vård för mordförsök.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av ett psykiskt lidande till följd av att hon utsattes för ett överfall av en medpatient när hon låg inlagd på en psykiatrisk klinik.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den anmälda skadan har inte uppkommit i samband med hälso- och sjukvård utan har orsakats av en medpatient. Den omfattas således inte av patientskadelagens regler. Vårdgivaren gör gällande att personalen följt klinikens rutiner för tillsyn och särskilt observerat förövaren då denna verkat förvirrad. Personalen hade även placerat sig centralt på avdelningen för att kunna ha maximal överblick över de patienter som hade behov av det, vilket innebar att de snabbt kunde vara på plats när larmet gick. Det finns inte stöd för att skadan har vållats genom fel eller försummelse av vårdpersonal. Skadan omfattas således inte heller av Löfs ansvarsförsäkring.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten blev i juli 2016, vid ett tillfälle då hon var inlagd på psykiatrisk akutavdelning, utsatt för mordförsök av en medpatient. Hon har yrkat ersättning för det psykiska lidande som detta medfört. Löf har nekat patientskadeersättning på grunden att skadan inte inträffat i samband med hälso- och sjukvård eller genom fel eller försummelse av vårdpersonalen.

 

Av utredningen framgår att händelsen inträffade nattetid. Patienten delade rum med en annan patient som under natten larmade personalen när hon insåg att patienten blivit angripen. Det framgår att personalen följde klinikens rutiner för tillsyn, att dessa befann sig centralt på avdelningen för att ha maximal överblick över patienterna och att de särskilt observerade förövaren då denne hade uppträtt förvirrat. Gärningsmannen har senare i domstol fällts för mordförsök och har ålagts att betala skadestånd till patienten.

 

Enligt nämndens bedömning har händelsen inträffat i samband med hälso- och sjukvård i och med att den inträffade när patienten var inlagd på psykiatrisk klinik. Däremot bedöms inte den anmälda skadan ha orsakats i samband med undersökning, vård eller behandling. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

Nämnden anser inte heller att personalen brustit i tillsyn och/eller handhavande. Därmed föreligger inte rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2017/1048

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter