Logotyp Patientskadenämnden

2019:05

Solidariskt ansvar för olika vårdgivare vid tandbehandling. Ersättning.

Solidariskt ansvar för olika vårdgivare vid tandbehandling. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

13 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1961, som hade behov av tandvård i form av tandimplantat och broar i överkäken. Hon erhöll fyra implantat i underkäken år 2009. Därefter installerades implantat i överkäken och implantatstödda broar i både över- och underkäken. Broarna hade under åren reparerats vid ett flertal tillfällen, ett implantat hade tagits bort och en ny bro hade framställts i underkäken. Behandlingarna hade utförts av olika vårdgivare.

 

PATIENTEN anmälde att implantatbroar i överkäken är överdimensionerade och har en hylla som samlar matrester. Broarna har utförts utan hänsyn till bettförhållandena. Det är svårt att hålla rent och längden på tänderna är inte heller optimal.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den odontologiska behandling som utfördes av den tandläkare som har sin patientförsäkring hos bolaget har varit medicinskt motiverad och korrekt utförd enligt en vedertagen metod. Behandlingen har inte med övervägande sannolikhet orsakat någon personskada. Det kan finnas felaktigheter i utformningen av broarna men det finns inte något som tyder på att den del av behandlingen som utförts av den hos bolaget försäkrade tandläkaren är felaktig eller har orsakat någon personskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen framgår att patienten under åren 2009 - 2014 genomgått omfattande implantatbehandling och protetik som huvudsakligen genomförts av den försäkrade tandläkaren men till viss del även av annan tandläkare.

 

Uppföljande röntgenbilder efter behandlingen visar kraftig och onormal benförlust kring flera av implantaten i över- och underkäken vilket i och med att det gått så kort tid efter behandlingen med övervägande sannolikhet bedöms ha orsakats av bristfällig kirurgi. Vidare borde broarna i både över- och underkäken ha utförts vid samma tillfälle. Detta har medfört omfattande besvär och extra behandlingar för patienten. Dessutom föreligger risk för att hela behandlingen måste göras om. Enligt nämndens bedömning hade detta kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av behandlingen. Därmed föreligger rätt till patientskadeersättning.

 

När det rör sig om en sammanhängande behandlingskedja går det i ett sådant här fall inte att dela upp ansvaret mellan olika behandlingstillfällen och avgränsa ansvaret per tandläkare. Nämnden anser därför att de inblandade tandläkarna är solidariskt ansvariga för hela skadan. Det innebär att den skadelidande kan vända sig till båda försäkringsgivarna för full ersättning. Därmed bör bolaget kompensera patienten för hela skadan. Bolaget har sedan möjlighet att kontakta det andra försäkringsbolaget (alternativt Patientförsäkringsföreningen om den andra tandläkaren varit oförsäkrad) för att dela upp kostnaden sinsemellan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/1735

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter