Logotyp Patientskadenämnden

2019:04

Abort är att likställa med missfall i ersättningshänseende. Ytterligare ersättning.

Abort är att likställa med missfall i ersättningshänseende. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1984, där bolaget hade godkänd en patientskada i form av utökat lidande och dödsfall till följd av fördröjd diagnos och behandling av malignt melanom från den 20 juni 2013. Under hösten 2015 gick patienten genom en abort för att kunna påbörja behandling mot cancersjukdomen. Patienten avled den 9 februari 2017. Ersättning har lämnats för sveda och värk, oro och ängslan, begravningskostnader samt för underhållsförlust till den efterlevande dottern.

 

DÖDSBOET anförde att den ersättning som betalats ut inte var tillräcklig med tanke på det som inträffat och med hänsyn till alla misstag som vården gjorde. Patienten tvingades göra abort i vecka 19 till följd av diagnosfördröjningen vilket medförde sorg och lidande. Patienten fick dessutom först ett positivt besked om att cancern var under kontroll, bara för att en vecka senare få besked om att cancern hade spridit sig. Enligt dödsboet borde ytterligare ersättning lämnas.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Ersättning för sveda och värk har lämnats från det att diagnosen borde ha ställts fram till den dag patienten avled. Utöver grundbeloppet för sveda och värk har även utgått ett tillägg om 50 procent under cirka 10 månader. Vidare har ersättning för oro och ängslan lämnats. Någon rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk och oro och ängslan föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Den godkända patientskadan utgörs av en fördröjd diagnos och behandling av malignt melanom sedan den 20 juni 2013. Ersättning har lämnats för sveda och värk, oro och ängslan, begravningskostnader samt för underhållsförlust för den efterlevande dottern.

 

Nämnden delar den bedömning som bolaget har gjort vad gäller den ersättning som utgått.

 

Nämnden noterar dock att patienten genomförde en abort under hösten 2015 för att kunna påbörja behandling mot cancersjukdomen. Såvitt framgår har bolaget inte beaktat detta. Inget annat har framkommit än att patienten valde att genomföra denna abort efter stark rekommendation från vårdens sida. Enligt nämndens mening är det övervägande sannolikt att patienten, för det fall korrekt diagnos hade satts och behandling påbörjats redan 2013, hade sluppit genomgå aborten. Nämnden drar därmed även slutsatsen att aborten med övervägande sannolikhet orsakats av diagnos- och behandlingsfördröjningen. Den ideella ersättning som redan utbetalats för sveda och värk samt oro och ängslan utesluter inte att patienten även har rätt till en särskild ersättning för aborten som i ersättningshänseende kan jämställas med ett missfall. Bolaget bör närmare utreda och beräkna vilken ersättning som kan utgå för den merskada som därmed uppstått.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0560

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter