Logotyp Patientskadenämnden

2018:16

Bedömning av medicinsk invaliditet vid synfältsdefekter på båda ögonen.

Bedömning av medicinsk invaliditet vid synfältsdefekter på båda ögonen. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1935. Hon hade glaukom (grön starr) och grå starr i båda ögonen. Patienten hade en godkänd patientskada avseende följderna av fördröjd behandling av högt ögontryck under perioden från den 13 maj 2009 till och med den 14 november 2013.

 

PATIENTEN anförde att hon inte var nöjd med den ersättning som lämnats för den godkända skadan. Hon ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk samt för bestående men. Vidare framförde patienten att hon oroade sig för att hon i framtiden skulle få problem med att själv ta sina ögondroppar och att hon skulle drabbas av kostnader för att få hjälp med detta.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Diagnosen glaukom var känd och i maj 2009 sågs synfältspåverkan på höger öga som borde ha föranlett ögontryckssänkande behandling från juni 2009. Oavsett patientskadan hade patienten ändå fått räkna med en påverkan av synfältet vid en adekvat behandling i tid. Till följd av fördröjningen har hon drabbats av en större och mer uttalad synfältspåverkan.

 

Ersättning för sveda och värk har lämnats under den tid då behandlingen fördröjts. Den totala medicinska invaliditetsgraden uppgår till 22 procent, varav patientskadan utgör 19 procent i form av en större synfältsdefekt och en försämrad synskärpa. Patienten bör även i framtiden kunna klara av att ta sina ögondroppar med den synnedsättning hon har.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har en godkänd patientskada vad avser följderna av fördröjd behandling av högt ögontryck under perioden maj 2009 till november 2013.

 

Nämnden konstaterar att ersättning för sveda och värk har lämnats i enlighet med gällande praxis för fördröjningstiden. Därmed föreligger inte rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk.

 

Av utredningen framgår att patienten, förutom nedsatt synskärpa, har synfältsdefekter på båda ögonen och i delvis överlappande områden. Vid sådana förhållanden kan inte enbart ramvärdet för ensidig defekt i tabellverket för fastställande av invaliditet tillämpas. Ökningen av medicinsk invaliditet är inte linjär vid bilaterala ögonskador (skador på båda ögonen). Detta kan tydliggöras av exemplet att en person får behålla körkortet vid blindhet på ena ögat men inte vid blindhet på ena ögat i kombination med mindre synfältsbortfall på det andra. Bilateral påverkan, särskilt vid synfältsdefekter i överlappande områden, bör vid invaliditetsgradering därför medföra en förstärkningseffekt. Samtidigt bör beaktas att patienten har en grundsjukdom, grå starr, som naturligt försämras med åren. Enligt nämndens bedömning bör patientens synfältsdefekt på höger öga bedömas till åtta procent och vänster öga sex procent medicinsk invaliditet. Nedsättningen av synskärpan uppgår till 14 procent. Detta blir kumulerat 26 procent. Efter avdrag för den medicinska invaliditet på tre procent som är en följd av grundsjukdomen, uppgår den medicinska invaliditetsgraden för patientskadan således till 23 procent. Därmed föreligger rätt till ytterligare ersättning för bestående men. Nämnden överlåter till Löf att beräkna den tillkommande ersättningen.

 

Enligt nämndens bedömning är det rimligt att anta att patienten med hänsyn till åldern och de omfattande synskadorna har vissa svårigheter med vardagliga göromål som att ta ögondroppar och förflytta sig mellan platser. Löf bör därför vidare utreda patientens hjälpbehov med intyg från syncentral och härefter ta ställning till om det föreligger rätt till ersättning för kostnader.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0057

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter