Logotyp Patientskadenämnden

2018:05

Tidigarelagd hemresa för en anhörig till en avliden patient.

Tidigarelagd hemresa för en anhörig till en avliden patient. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 2 § första stycket 1 skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en man vars moder avled pga. fördröjd diagnos och behandling av blodförgiftning. Sonen avbröt sin semester utomlands och reste tillbaka till Sverige för begravning.

 

DEN SKADELIDANDE yrkade ersättning för den merkostnad om 5 000 kr som uppkom till följd av tidigarelagd hemresa med anledning av dödsfallet.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde ersättningsanspråket med följande motivering:

 

För att ersättning för kostnader ska kunna lämnas ska kostnaderna stå i direkt orsakssamband med den godkända patientskadan (adekvat kausalitet). Kostnaderna ska vara en påräknelig följd av patientskadan. Kostnader som uppkommit innan patientskadan inträffade, exempelvis inköp av resor som på grund av patientskadan sedan inte kunnat utnyttjas, är inte en ersättningsbar merkostnad i patientskadelagens

mening.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Ärendet gäller sonen till en kvinna som avled till följd av en patientskada. Ersättning har lämnats till sonen med 40 000 kr för egen personskada till följd av dödsfallet.

 

Sonen har även yrkat ersättning för kostnader med 5 000 kr. Löf har inte godkänt yrkandet och hänvisat till att kostnaderna inte har direkt orsakssamband med den godkända patientskadan, dvs. moderns dödsfall, att kostnaderna inte var en påräknelig följd med anledning av patientskadan samt att kostnaderna uppkommit innan patientskadan inträffade.

 

Av utredningen framgår följande. Sonen reste från Sverige till Turkiet den 7 juli 2013 med planerad hemresa den 21 juli 2013. Modern avled den 14 juli 2013 och sonen reste hem den 15 juli 2013. Som skäl för att han tidigarelade sin hemresa har sonen uppgett att han ville ta farväl av modern samt hjälpa till med planeringen och förberedelserna inför moderns begravning. Tidigareläggandet av hemresan orsakade merkostnader på 5 000 kr.

 

De kostnader det är fråga om har uppkommit efter moderns dödsfall. Det föreligger enligt nämndens mening ett sådant orsakssamband mellan dödsfallet och de extra kostnaderna för hemresan att dessa ska ersättas enligt 5 kap. 2 § 1 skadeståndslagen (jfr NJA 1982 s. 668). Sonen har således rätt till ersättning för kostnaderna på 5 000  kr.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN  DNR 2016/1766

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter