Logotyp Patientskadenämnden

2018:03

Ej medicinskt motiverat ingrepp.

Ej medicinskt motiverat ingrepp. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1952. Hon genomgick operation med dubbelsidig bröstreduktion den 9 november 2015. Operationen utfördes med anledning av besvär från axlar och nacke, något som patienten relaterade till bröstens storlek. Patienten var tidigare opererad pga. bröstcancer och hade genomgått strålbehandling och en tidigare bröstreduktion. Inför operationen informerades patienten om att operationen inte bedömdes vara medicinskt motiverad. Då patienten fortfarande önskade bröstreducering utfördes ingreppet. I efterförloppet utvecklades ett besvärligt serom (vätskeansamling).

 

PATIENTEN anmälde att hon fått besvär med vätskeansamling i brösten, psykiska besvär och sårläkningsproblematik, vilket medfört ett utökat vårdförlopp samt ytterligare ärr och utseendemässig förändring efter operationen i november 2015. Patienten var missnöjd med utförandet av ingreppet.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Vid operationen den 9 november 2015 avlägsnades 90 gram från höger bröst och 160 gram från vänster bröst. Patienten hade angett besvär i nacke och axlar som skäl för att hon önskade förminska sina bröst ytterligare. Dokumentation angående bröstens volym saknas men volymen beskrivs som relativt liten.

 

Evidensläget för korrelation av minskad vikt per bröst och säkerställd effekt på besvär från nacke/axlar är svagt. Det finns en överenskommelse på nationell nivå att en minskning med minst 400 gram per bröst krävs för att det ska vara rimligt att tro att denna effekt kan uppnås.

 

Patienten framförde på ett ihärdigt och övertygat sätt att hennes besvär från nacke och axlar orsakades av hennes bröstvolym och var trots dokumenterade diskussioner inte tillgänglig för ett resonemang om att det på ett objektivt sätt inte fanns något klart orsakssamband. Ur journalen framgår med tydlighet att det har förts utförliga informerande samtal om detta och att patienten framhärdade i att hon såg ett samband mellan sin bröstvolym och sina artrosbesvär från nacke och axlar. Denna diskussion har förts vid två tillfällen, den 19 maj 2014 och den 28 april 2015. Trots information och lång betänketid valde patienten att genomföra operation.

 

Patienten har opererats år 2006 för bröstcancer på höger sida och därefter strålbehandlats lokalt. Strålbehandling försämrar vävnadskvalitén för resten av livet. Fördröjd sårläkning och serombildning är välkända biverkningar. Sambandet med den nu påtalade långdragna sårbildningen bedöms således härröra från den tidigare strålbehandlingen. Att patienten har genomgått bröstoperationer vid fler tillfällen orsakar dessutom ärrvävnad i brösten vilket i sig kan förlänga läkningen.

 

Behandlingen var medicinskt motiverad då patienten trots flera diskussioner före operationen ansåg att det förelåg ett samband mellan hennes smärtbesvär och bröstens storlek och önskade ett kirurgiskt ingrepp med bröstreduktion. Patienten har inte heller i efterförloppet ifrågasatt om operationen var medicinskt motiverad utan har endast haft synpunkter på utförandet av ingreppet.

 

Operationen utfördes på ett korrekt sätt och enligt en vedertagen metod. Skadorna patienten har anmält hade inte gått att undvika även om behandlingen hade utförts på ett annat sätt. Även för det fall man hade avlägsnat ytterligare vävnad, i enlighet med nationell nivå, hade anmälda skador inte gått att undvika. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har genomgått ingrepp för bilateral (dubbelsidig) bröstreduktion i november 2015. Vid detta ingrepp avlägsnades 90 respektive 160 gram. Patienten var sedan tidigare strålbehandlad, och hade även genomgått ingrepp, på grund av bröstcancer.

 

Mot bakgrund av de ogynnsamma förhållanden som förelåg efter tidigare både strålbehandling och ingrepp, tillsammans med den förhållandevis lilla mängd vävnad som kunde tas bort i samband med reduktionsplastiken, anser nämnden att ingreppet inte var medicinskt motiverat och bedömer att det föreligger en patientskada. Patienten har rätt till ersättning för ingreppet och vad det har medfört. Löf bör utreda vilken ersättning som kan bli aktuell med anledning av detta.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0059

 

 

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter