Logotyp Patientskadenämnden

2018:02

Frågan om alternativ operationsmetod varit tillgänglig då patienten valt en annan metod.

Frågan om alternativ operationsmetod varit tillgänglig då patienten valt en annan metod. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1982. Hon opererades med bröstförstoring och bröstlyft i mars 2013. Inför operationen diskuterades operationsmetoder och vad patienten hade för önskemål när det gällde utseende på brösten. Patienten informerades om att den mest lämpliga operationsmetoden (horisontell mastopexi) skulle medföra att ärren placerades horisontellt mitt på brösten i höjd med mamillerna (bröstvårtorna). Patienten accepterade ärrens placering, under förutsättning att det blev en snygg form på brösten. Efter ett par dagar meddelade hon att hon önskade storlek 450 cc på implantaten.

 

PATIENTEN anmälde att hon fått fula ärr och hängande bröst då man använt en operationsmetod som var helt felaktig. Snitten placerades mitt över brösten och inte i vecket under brösten och man har även använt för stora implantat, 450 cc, i förhållande till hennes kropp. Patienten anser att man innan ingreppet utfördes hade kommit överens om en operationsmetod där snitten/ärren inte skulle vara så synliga (horisontell mastopexi) men att läkaren på operationsdagen meddelade att han ändrat metod vilket chockade patienten. Hon har vid två senare tillfällen behandlats vid en annan klinik för korrigering av skadan. De nya implantaten är 200 cc.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Behandlingen har utförts enligt en vedertagen metod och på ett korrekt sätt. Valet av operationsmetod har gjorts i överenskommelse med patienten och information om ärrens placering har lämnats innan operationen. Även implantatets storlek har beslutats i samråd med patienten.

 

Uppkomna problem hade kunnat undvikas dels genom val av en annan operationsmetod och dels genom val av mindre implantat. Dessa val har dock gjorts i överenskommelse med patienten utifrån hennes önskemål om slutresultat. Någon ersättningsbar patientskada föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten opererades med bröstförstoring och bröstlyft i mars 2013 genom en mastopexi ad modum Pers, ett ingrepp där snitten läggs horisontellt över brösten, och med bröstinlägg i storleken 450 cc. Som patientskada har patienten anmält att snitten lagts på fel sätt och att hon fått fel storlek på implantaten, något som har inneburit att det utseendemässiga resultatet inte blev som förväntat. Folksam har bedömt att det inte föreligger någon patientskada med hänsyn till att ingreppet gjordes enligt överenskommelse med patienten.

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Till att börja med bedömer nämnden att skadan, det oönskade utseendemässiga resultatet, inte hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av den valda metoden. Nämnden har då vidare att ta ställning till om skadan hade kunnat undvikas genom ett annat tillgängligt förfarande som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt. Frågan gäller särskilt om en alternativ metod ska betraktas som tillgänglig i patientskadelagens mening även när patienten själv har valt den metod som utförts i verkligheten. Patientskadelagen ger inte utrymme för att en patient ska nekas ersättning för en undvikbar skada bara för att patienten själv godtagit en metod eller föredragit en viss metod framför en annan.

 

Nämnden konstaterar att det oönskade utseendemässiga resultat som uppstod efter bröstplastiken i mars 2013 hade kunnat undvikas genom val av en annan operationsmetod, nämligen genom att lägga operationssnitten i vecken under brösten samt välja bröstimplantat av mindre storlek. Detta alternativa förfarande var att anse som tillgängligt trots att patienten gått med på den metod som hon opererats med. Alternativet hade också tillgodosett patientens vårdbehov på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt, då implantat av mindre storlek hade inneburit en mindre påfrestning på omkringliggande vävnad. Det föreligger således en ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2016/2007

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter