Logotyp Patientskadenämnden

2017:18

Skyldigheten att begränsa skadans ekonomiska verkningar. Ersättning.

Den skadelidandes skyldighet att begränsa skadans ekonomiska verkningar. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen (1972:207)

 

Ärendet gällde en man, född år 1947, som har drabbats av en vänstersidig droppfot till följd av en nervskada vid operation av vänster höft den 1 september 2011. Den uppkomna skadan har bedömts som en ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTEN begärde, såvitt aktuellt här, ersättning för inkomstförlust till följd av den godkända patientskadan. Han uppgav att han inte kunde köra buss i linjetrafik sedan oktober 2011 på grund av han hade svårt att gå, han ramlade och trampade luft, han hade stark sveda på ovansidan av foten samt kramper i tårna och behövde använda starka smärtstillande läkemedel som kunde påverka körförmågan på grund av yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Han hade inte kunnat bli friskförklarad vid förnyelse av högre körkortskompetens, något som hade lett till att han förlorade den kompetensen. Patienten hänvisade till att även bolagets medicinske rådgivare bedömt patienten som helt arbetsoförmögen så länge patienten tog mediciner klassade som olämpliga i trafiken.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten har gjort sannolikt att han, trots sin ålder, skulle ha fått ett arbete som bussförare om inte patientskadan hade inträffat. Däremot har han inte sökt andra typer av lämpliga arbeten som han hade kunnat klara av trots patientskadan, till exempel något kontorsarbete. Patienten har därför inte uppfyllt de krav som skadeståndslagen ställer när det gäller att begränsa verkningar av en skada. Bolaget har funnit skäligt att lämna ersättning för inkomstförlust för en begränsad tid på ett år som ett rådrum för patienten att hitta ett alternativt arbete under år 2011. Någon ytterligare ersättning för inkomstförlust kan inte lämnas till följd av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten var 64 år gammal vid skadetillfället och var således nära gränsen för pensionsålder. För tiden dessförinnan hade han, såvitt framgår, under många år haft aktivitetsstöd med olika projektanställningar som maskin- och lastbilsförare. Patientskadan, peroneuspares med droppfot, medförde 10 procent invaliditet utöver resttillståndet efter höftoperation med en invaliditet på 8 procent, således en total invaliditet på 18 procent. Patienten har uppgett att han blev beroende av starka smärtstillande läkemedel till följd av patientskadan, något som gav honom yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga.

 

Löf har godtagit patientens uppgift att han skulle ha erhållit arbete som busschaufför om patientskadan inte inträffat. Bolaget har dock gjort gällande att patienten inte, som han bort göra, begränsat skadeverkningarna efter patientskadan genom att söka andra lämpliga arbeten, t.ex. kontorsarbete, som han kunnat klara av trots patientskadan.

 

Det har enligt nämndens mening, mot bakgrund av vad som framkommit om patientens tidigare arbetsförhållanden och med beaktande av patientens ålder, inte varit möjligt för patienten att skaffa ett arbete av sådant slag som Löf angett. Nämnden delar därför inte bolagets uppfattning att patienten inte uppfyllt de krav som skadeståndslagen ställer när det gäller att begränsa skadeverkningarna. Det föreligger därför rätt till ersättning för inkomstförlust utifrån de faktiska förhållandena. Nämnden överlåter åt bolaget att utreda och ta ställning till omfattningen av inkomstförlusten.

 

[…]

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2017/0897

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter