Logotyp Patientskadenämnden

2017:15

Fördröjd diagnos av infektion hos person som saknar mjälte. Ersättning.

Fördröjd diagnos av infektion hos person som saknar mjälte. Även fråga om skadeståndsgrundande oaktsamhet. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799) samt skadeståndsrättsliga regler. 

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1964. Hon uppsökte vårdcentralen på grund av feber och frossa den 31 augusti 2015. Tillståndet bedömdes som virus och patienten informerades om att hon skulle söka på nytt om hon försämrades.

 

Den 1 september 2015 lades patienten in på intensivvårdsavdelning på grund av sepsis (blodförgiftning) och meningit (hjärnhinneinflammation).

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbades av ökat och förlängt lidande med omfattande kvarstående skador på grund avfördröjd diagnos och behandling av infektion från den 31 augusti 2015. Patienten anförde att hon borde ha blivit remitterad till sjukhus akut då hon saknade mjälte och därför hade försämrat immunförsvar.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Handläggningen vid patientens besök den 31 augusti 2015 bedöms som korrekt. Undersökning samt provtagning genomfördes och CRP (snabbsänka) var normalt. Hon planerades för uppföljning och ny CRP-kontroll dagen efter. Vid detta tillfälle gick det inte att förutse den allvarliga infektionen.

 

Patientens iakttagbara symtom har tolkats och behandlats enligt allmänt vedertagen praxis. Hon har fått en riktig vård och behandling för sina besvär och det var inte medicinskt motiverat att behandla henne på ett annat sätt än som skett.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Enligt nämndens bedömning borde patienten ha lagts in för observation när hon sökte vård den 31 augusti 2015. Det förhållandet att hon saknade mjälte borde ha föranlett inneliggande observation. Undersökningen som genomfördes var, med tanke på att patienten saknar mjälte och sökte för feber och frossa, klart bristfällig. Det saknas uppgifter om vitalparametrar som puls, blodtryck och temperatur samt uppgift om vaccinationsstatus. Den information som angetts i journalanteckning om att patienten länge varit mycket frisk och aldrig haft feber saknar betydelse vid bedömningen av en patient utan mjälte. Att bara avvakta och se om hon försämrades ytterligare och planera för ny CRP-kontroll är enligt nämndens mening en felaktig handläggning då en infektion i ett fall som detta kan ha ett mycket snabbt förlopp. Endast en säkerställd uppgift om att patienten hade ett fullgott vaccinationsskydd skulle ha motiverat den aktuella handläggningen.

 

Nämnden anser därmed att det föreligger en fördröjd diagnos och behandling från och med den 31 augusti 2015. Om patienten fått korrekt vård och behandling den 31 augusti 2015 hade anmäld skada med övervägande sannolikhet kunnat förhindras helt. Det föreligger därmed en ersättningsbar merskada. Enligt nämndens mening har merskadan orsakats av oaktsamhet och ersättningen bör därför lämnas på skadeståndsrättslig grund, dvs. utan avdrag för självrisk. Nämnden överlåter på Löf att utreda omfattningen av skadan och beräkna ersättningens storlek.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2017/1143

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter