Logotyp Patientskadenämnden

2017:12

S.k. nollersättning inskränker inte den skadelidandes rätt till omprövning.

S.k. nollersättning inskränker inte den skadelidandes rätt till omprövning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1997:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1992, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av förvärrade rotskador i tänderna 12, 11, 21 och 22.

 

PATIENTEN anförde att ersättningen var för låg för det lidande som hon drabbats av till följd av den godkända skadan samt att hon trodde att hon skulle få högre kostnader än vad bolaget bedömt. Hon framförde att 40 % av patienterna med tandimplantat får komplikationer de första 5-10 åren och att det är rekommenderat med årliga undersökningar. Vidare ifrågasatte hon varför hon inte kunde återkomma avseende övriga tänder senare än år 2020. Hon ansåg att hon skulle ha längre tid på sig att få återkomma med framtida ersättningsanspråk.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Löf har lämnat ersättning för förlust av tand 11 på sikt, framtida implantatbehandling av tand 11 enligt kostnadsförslag, sveda och värk för framtida avlägsnande och implantatbehandling av tanden 11 och ett engångsbelopp för framtida kontroller. Vidare har förbehåll lämnats att få återkomma, senast tio år från skadehändelsen, vid eventuella behandlingsbehov av tänderna 12, 21 och 22. Patientskadan har inte bedömts medföra några påvisbara psykiska besvär.

 

Bolaget anser att det inte föreligger rätt till ytterligare patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Löf har som patientskada godkänt förvärrade rotskador på tänderna 12, 11 , 21 och 22 I nuläget föreligger endast behandlingsbehov avseende tanden 11. Patienten har lämnats förbehåll att återkomma vad avser ersättningskrav för övriga tänder senast 10 år från skadehändelsen. Patienten har ansett att hon ska ha längre tid på sig att återkomma med framtida ersättningskrav.

 

Nämnden instämmer i Löfs bedömning och anser på de skäl bolaget angett att det för närvarande inte föreligger rätt till ytterligare ideell ersättning och kostnadsersättning för tanden 11.

 

Vad avser framtida ersättningskrav för tänderna 12, 21 och 22 så har patienten möjlighet att begära omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen. Det är tillräckligt att en skada har bedömts vara en patientskada, även om den inte ansetts ersättningsbar (s. k. nollersättning), för att en prövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen ska kunna göras i vad mån det föreligger sådana väsentligt ändrade förhållanden att skadan inte ska behöva tålas utan rätt till ersättning. Omprövningsrätten kan inte i sig preskriberas. Däremot kan ersättningskravet preskriberas vilket enligt huvudregeln i 23 § patientskadelagen innebär att preskription inträder 3 år från att patienten fick kännedom om de väsentligt ändrade förhållandena.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/1700

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter