Logotyp Patientskadenämnden

2017:10

Bedömning av inkomstunderlag där den s.k. barnschablonen inte är tillämplig.

Bedömning av inkomstunderlag där den s.k. barnschablonen inte är tillämplig.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född 1992, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av en försenad diagnos av kompartmentsyndrom i höger ben (ett tillstånd med ökat tryck i ett av kroppens muskelfack vilket resulterar i otillräckligt blodflöde till vävnaden).

 

Den skada som patienten drabbats av har medfört en total medicinsk invaliditet på 14 %, varav 2 % utgörs av grundskadan i form av komplex underbensfraktur med kompartmentsyndrom. Patientskadan utgörs av 12 % medicinsk invaliditet i form av uttalade besvär med nedsatt kraft och känsel, klotåställning samt psykisk skada.

 

PATIENTEN anförde att han inte var nöjd med bolagets beräkning av inkomstförlust. Han ansåg att barnschablonen skulle användas vid beräkningen av hans inkomstförlust. Att han valt elektrikerprogrammet är inte detsamma som att det är det yrke han skulle välja när han gick ut i arbetslivet.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten gick på gymnasiet och utbildade sig till elektriker när patientskadan inträffade (patientskadan inträffade under sommaren inför sista läsåret på elektrikerprogrammet). Om patientskadan inte hade inträffat skulle patienten ha haft en heltidstjänst som elektriker. Inkomstunderlaget är fastställt utifrån lön enligt kollektivavtal för elektriker och ersättning utgår fortlöpande. Barnschablonen är inte tillämplig i ärendet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Patienten har gjort gällande att den så kallade barnschablonen ska tillämpas som inkomstunderlag vid beräkningen av den inkomstförlust som patientskadan medfört. Löf har vid beräkningen utgått från en tänkt inkomst som elektriker med start som lärling.

 

Vid fastställande av inkomstunderlag görs alltid en individuell bedömning. Barnschablonen tillämpas endast i fall där ett barn eller en ungdom blir helt arbetsoförmögen och där det inte går att bedöma sannolikheten för ett visst yrke eller viss inkomst. Det gäller då ett barn eller en ungdom som ännu inte kommit så långt i sina studier att han eller hon valt en viss yrkesinriktad gymnasieutbildning och där förhållandena efter skadan inte ger någon ledning. I detta fall gick patienten en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet när skadan inträffade. Enligt nämndens bedömning är det därför sannolikt att patienten skulle ha arbetat som elektriker om inte patientskadan inträffat. Patienten har inte gjort någon annan yrkesinriktning mer sannolik. Inkomstunderlag som elektriker bör därför vara utgångspunkten vid beräkningen av inkomstförlust.

 

Nämnden bedömer även att patientskadan medfört hel arbetsoförmåga i yrket som elektriker. Patienten är fortfarande ung och har möjlighet att hitta ett anpassat arbete på arbetsmarknaden. Det går inte av utredningen att utläsa om patienten från december 2016 kommer upp i den statistiska inkomsten för elektriker. Löf bör därför vidare utreda om det föreligger rätt till ytterligare ersättning för inkomstförlust från och med december 2016.

 

Nämnden kan inte utifrån de i promemorian föreliggande uppgifterna ta ställning till om ersättningen för inkomstförlust fram till november 2016 har beräknats korrekt. Om parterna inte är överens vad avser ersättningsbeloppet kan de återkomma med begäran om ny prövning i nämnden.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/1847

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter