Logotyp Patientskadenämnden

2017:02

Behandlingsalternativ vid inflammatoriska förändringar i bukhålan. Ersättning.

Behandlingsalternativ vid inflammatoriska förändringar i bukhålan. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1974, som sökte pga. tilltagande buksmärtor och stigande infektionsparametrar. Hon remitterades från vårdcentral till kirurg där hon bland annat utreddes med datortomografi, som visade rikligt med ascites (bukvätska). Den 2 april 2014 utfördes en laparoskopi (titthålsoperation) som visade rikligt med knottror på bukhinnan. Då liknande knottror ibland kan ses vid spridd äggstockscancer togs biopsi på knottrorna och höger äggstock samt äggledare togs bort. PAD-svaret visade dock ingen cancer och någon klar orsak till patientens besvär kunde inte fastställas.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av fysiskt och psykiskt lidande på grund avfelaktig diagnos av cancer på höger äggledare vilket lett till onödig bortoperation av höger äggstock och äggledare. Enligt patienten saknades skäl att ta bort äggstocken vilket även bekräftades av PAD. Äggstocken hade inte behövt tas bort för att kunna ställa diagnos.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Patienten hade inflammatoriska förändringar i bukhålan av sådant utseende att det var adekvat att vid laparoskopin misstänka malignitet i första hand. Det fanns makroskopiska förändringar i båda adnexen (äggstockar och äggledare), särskilt på den bortopererade sidan. PAD visade ingen malignitet, utan endast inflammation av oklar natur. Att ta bort detta adnex var adekvat för att driva diagnostiken framåt.

 

Vid laparoskopin såg man makroskopiskt inflammatoriska förändringar på båda äggledarna vilket kunde vara förklaringen till att patienten inte blivit gravid. Den kvarvarande äggledaren har vid ultraljudsundersökning med stor sannolikhet visat sig vara helt tilltäppt. Det kan antas att den bortopererade äggledaren, som var mer angripen än den kvarvarande, med stor sannolikhet inte heller fungerade. Åtgärden att ta bort det ena adnexet har därför inte inverkat menligt på patientens fertilitet. Hon har ett fungerande ovarium kvar så hennes hormonella status är inte heller påverkad.

 

Patientens iakttagbara symtom har tolkats och behandlats enligt allmänt vedertagen praxis. Hon har fått en riktig vård och behandling för sina besvär och det var inte medicinskt motiverat att behandla henne på ett annat sätt än som skett.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen framgår att den preoperativa cytologin inte ingav misstanke om malignitet. Patienten hade inga barn men önskan att bli gravid. Under senare år har det blivit vedertaget att handlägga den här typen av patienter på ett fertilitetsbevarande sätt. Enligt nämndens bedömning hade det för diagnostik varit tillräckligt att ta en biopsi från bukhinnan och ta bort äggledaren. För det fall att det förelåg en misstänkt förändring på äggstockens yta hade även biopsi kunnat tas från äggstocken. Med ett sådant handhavande hade höger äggstock kunnat bevaras.

 

Enligt nämndens bedömning hade IVF-behandling med övervägande sannolikhet blivit nödvändig även om äggstocken hade bevarats. Däremot har borttagandet av äggstocken minskat patientens möjligheter att bli gravid i och med att äggcellsreserven har minskat till hälften. Statistiskt sett medför borttagandet av en äggstock även att patienten hamnar i klimakteriet ett till två år tidigare än förväntat. Det föreligger således en patientskada vad avser borttagandet av höger äggstock. Nämnden överlåter till Löf att utreda om det föreligger någon rätt till ersättning med anledning av detta.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/1149

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter