Logotyp Patientskadenämnden

2016:20

För hög dos av Sifrol orsakade köp- och spelmani. Ersättning.

För hög dos av Sifrol orsakade köp- och spelmani. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 6 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1953. Hon behandlades med läkemedlet Sifrol sedan år 2004 på grund av restless legs (myrkrypningar i benen).

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbades av spel- och köpmani orsakat av för högdosordination av läkemedlet Sifrol sedan år 2006. Hon anmälde även att behandlingen med Sifrol lett till sömnstörning i form av plötsligt insomnande, hörsel-och synhallucinationer samt sår och ökad vätskemängd i kroppen.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Med övervägande sannolikhet saknas samband mellan förskrivningen av läkemedlet Sifrol och den anmälda skadan och förskrivningen har inte skett i strid med föreskrifter eller anvisningar.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten är en kvinna född år 1953 som lider av bl.a. kroniska smärtbesvär och restless legs (myrkrypningar i benen). Hon har anmält spel- och köpmani orsakat av för hög dosordination av läkemedlet Sifrol sedan år 2006 vid en vårdcentral och en smärtklinik. Hon har också anmält att behandlingen med Sifrol har orsakat sömnstörning i form av plötsligt insomnande, hörsel- och synhallucinationer samt sår och ökad vätskemängd i kroppen.

 

Bolaget har bedömt att det inte finns ett övervägande sannolikt samband mellan de anmälda besvären och medicineringen med Sifrol och att förskrivningen av läkemedlet inte skett i strid med föreskrifter och anvisningar.

 

Av utredningen framgår bl.a. följande. Läkemedelsbehandling med Sifrol påbörjades år 2004 med en dos på 0,088 mg tre gånger dagligen. Dosen utökades dels samma år till 0,18 mg tre gånger dagligen och dels år 2006 till 0,35 mg tre gånger per dag, motsvarande en total daglig dos på 1,05 mg. I augusti 2010 dokumenterades att patienten uppgav spelmissbruk. Av utredningen framgår också att patienten röker, har recidiverande depressioner och att hennes bror har spelmissbruk.

 

Nämnden gör följande bedömning.

 

Det är inte övervägande sannolikt att anmälda besvär i form av hörsel- och synhallucinationer samt sår och ökad vätskemängd i kroppen har orsakats av behandlingen med Sifrol. Någon rätt till patientskadeersättning föreligger alltså inte i denna del.

 

Plötsligt insomnande är en välkänd och dosberoende biverkan av pramipexol (Sifrol), vilket har varit känt länge. Plötsligt insomnande hos patienten framkommer redan år 2006 efter doshöjningen av Sifrol. Köp- och spelmissbruk är en störning av impulskontroll vilket också det är en välkänd biverkan av dopaminagonister som pramipexol. Det varnas för detta i rekommendationer vid medicinering för restless legs. Risken ökar vid högre doser, långvarigt bruk, andra beroendetendenser, hereditet och kvinnligt kön.

 

Impulskontrollstörning som läkemedelsbiverkan observerades av Läkemedelsverket år 2007 i verkets monografi och bedömning av pramipexol. Redan år 2006 publicerades också studier som beskrev samband mellan spelmissbruk och andra impulskontrollstörningar där pramipexol pekades ut som det mest frekvent förekommande läkemedlet.

 

Det var inte medicinskt motiverat att behandla patientens besvär med restless legs med en så hög dos av läkemedlet som ordinerats sedan år 2006. Ordinationen av Sifrol har således skett i strid med föreskrifter och anvisningar från den tidpunkten och framåt. Mot bakgrund av läkemedlets biverkningsprofil och patientens riskfaktorer (kvinna, rökare, hereditet samt recidiverande depressioner) är det övervägande sannolikt att den felaktiga ordinationen har orsakat de anmälda besvären i form av sömnstörningar samt köp- och spelmissbruk. Bolaget bör utreda besvärens omfattning samt ta ställning till i vad mån patientskadeersättning kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/0594

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter