Logotyp Patientskadenämnden

2016:18

Kapitalförluster är inte en ersättningsbar kostnad enligt skadeståndslagen.

Kapitalförluster är inte en ersättningsbar kostnad enligt skadeståndslagen.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1941, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av en icke optimal behandling av vänstersidig radiusfraktur (handledsfraktur).

 

PATIENTEN anförde att hon inte var nöjd med den sveda och värkersättning som bolaget hade lämnat. Hon yrkade även på ersättning med 19 000 kr då hon, för att slippa hög årsavgift i golfklubben, tvingats att sälja sina golfaktier med en förlust på 19 000 kr.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Ersättning för sveda och värk har beräknats till 5 500 kr för perioden den 7 augusti 2013 till och med den 7 november 2013. Förhöjd ersättning har lämnats för den period när patienten hade externfixation (icke dominant handled).

 

Patienten har inte rätt till ersättning för förlust vid avyttring av aktieinnehav i golfklubb då det inte föreligger något orsakssamband mellan patientens val att sälja aktien och den godkända patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har beviljats patientskadeersättning för följderna av en icke optimal behandling av vänstersidig radiusfraktur.

 

Nämnden har att ta ställning till om patienten har rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk samt om det föreligger rätt till ersättning för förlust vid avyttring av aktier samt kostnad för årsavgift i golfklubb år 2014. Ersättningen för bestående men samt utseendemässig förändring till följd av felställning av armen hade inte bedömts av Löf vid tidpunkten då nämndspromemorian skickades till nämnden. Därmed omfattas inte dessa ersättningsposter av prövningen.

 

Enligt nämndens bedömning är den ersättning som Löf har lämnat för sveda och värk korrekt beräknad enligt gällande praxis. Därmed föreligger inte rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk.

 

Enligt nämnden är en kostnad för årsavgift i golfklubb inte en nödvändig kostnad som direkt orsakats av patientskadan. Därmed föreligger inte rätt till ersättning för denna kostnad.

 

Förlust vid avyttringen av aktier utgör en kapitalförlust. Skadeståndslagen innehåller inte någon bestämmelse om rätt till ersättning för kapitalförlust vid personskada. Av skadeståndsrättslig praxis framgår vidare att kapitalförlust inte kan jämställas med begreppet kostnad i 5 kap. 5 § p. 1 skadeståndslagen. Därmed föreligger inte rätt till ersättning för den förlust som uppstått vid avyttringen av aktierna.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/0706

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter