Logotyp Patientskadenämnden

2016:10

Framkallande av ett skov av en kronisk sjukdom bedöms ha utlöst sjukdomen i dess helhet. Ersättning.

Läkemedelsbehandling som framkallat ett skov av en kronisk sjukdom har bedömts ha utlöst sjukdomen i dess helhet. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 och 8 §§ patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född år 1962, som pga. vänstersidig korsbandsruptur opererades med korsbandsrekonstruktion den 25 juni 2009. Patienten hade besvär med smärta och svullnad efter operationen och läkemedelsbehandling med Diklofenak (antiinflammatoriskt läkemedel) sattes in. Uppföljande röntgenundersökning visade att korsbandet satts lite långt fram. Han opererades därför igen den 9 februari 2010 och den 14 juni 2012.

 

Patienten utreddes vidare under början av år 2010 med endoskopi då han sedan juni 2009 haft magbesvär och blodig avföring. Provtagning i samband med endoskopi tydde på ulcerös colit (inflammation i slemhinnan i tjock- och ändtarmen).

 

PATIENTEN anmälde att han drabbats av konstant stelhet och smärta/värk i knä ochbenmuskulatur. Dessa besvär debuterade i och med operationen den 25 juni 2009 och måste därmed ses som en direkt konsekvens av att denna misslyckades. Besvären innan operationen bestod endast i instabilitet. Han drabbades också av besvär med mage och tarm (ulcerös kolit), som debuterade i samband med intag av Diklofenak som ortopeden ordinerade under långa perioder mot smärta i knäet. Innan dess var han helt besvärsfri från mage och tarm. Sjukdomen fanns inte heller i hans släkt. Den ulcerösa koliten måste ses som en direkt följd av medicineringen med Diklofenak.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten har rätt till ersättning för onödigt lidande samt kvarvarande sträckdefekt till följd av suboptimal placering av korsbandstransplantat i samband med operationen den 25 juni 2009 med behov av två omoperationer. Patientskadan har medfört kvarstående besvär med extensionsdefekt (sträckdefekt) om cirka 5 grader motsvarande en invaliditetsgrad på 1 %. De övriga besvär som åberopas bedöms med övervägande sannolikhet inte vara orsakade av patientskadan.

 

Patientskadan har genom att patienten medicinerat med Diklofenak, bedömts medföra att patienten drabbades av ett skov av ulcerös colit i juni 2009 som pågick till och med slutet av maj 2010. Efterföljande skov av ulcerös colit bedöms inte vara orsakade av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten opererades den 25 juni 2009 med korsbandsrekonstruktion på grund av vänstersidig korsbandsruptur. Efter operationen kunde man konstatera att korsbandet hade satts lite för långt fram.

 

Löf har bedömt att patienten har rätt till ersättning för att korsbandet inte var placerat optimalt vid operationen den 25 juni 2009 och följderna av det. Följderna består av lidande, två extra operationer och kvarstående sträckdefekt på fem grader. Skadan har även inneburit att patienten medicinerats med Diklofenak vilket enligt Löf medfört att han drabbades av ett skov, sitt första, av ulcerös kolit under perioden juni 2009 - maj 2010. Däremot har Löf ansett att det inte är övervägande sannolikt att senare skov, och följdbesvär på grund av dessa, har samband med patientskadan. Löf har vidare bedömt att de av patienten anmälda sekundära besvären med smärta, värk, stelhet i rygg, nacke och leder samt inflammation i andra kroppsregioner och sekundär spondartrit/sakroilit inte har samband med patientskadan.

 

Nämnden delar Löfs bedömning i fråga om ersättningen för bestående men avseende sträckdefekten i knäet.

 

Löf har således gjort bedömningen att det är övervägande sannolikt att det är behandlingen med Diklofenak som har utlöst det första skovet av ulcerös kolit. Nämnden anser att en latent sjukdom som utlöses till följd av läkemedelsbehandling är orsakad av läkemedlet. Det saknar betydelse om patienten, även om läkemedelsbehandlingen inte skett, ändå förr eller senare skulle ha fått symtom från sjukdomen. Nämndens bedömning är att tarmsjukdomen i sin helhet, dvs. såväl det första skovet som därpå följande skov samt följdbesvär av sjukdomen, har uppkommit som en följd av den godkända patientskadan. Det ankommer på Löf att utreda vilken ytterligare ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/1273

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter