Logotyp Patientskadenämnden

2016:06

Förskrivning av läkemedel vid bristfällig provtagning och uppföljning. Ersättning.

Förskrivning av läkemedel i strid med föreskrifter och anvisningar till följd av bristfällig provtagning och uppföljning. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 och 6 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1942, som under sommaren 2013 behandlades med preparatet Imurel för besvär med polymyalgia reumatika (värk och stelhet i nacke, skuldror och bäckengördel samt allmänna symtom).

 

PATIENTEN anmälde att hon till följd av bristfällig provtagning inför behandling med Imurel drabbats av allvarlig läkemedelbiverkan i form av sepsis (blodförgiftning), pancytopeni (brist på alla blodkroppar) och myofascit (inflammation i muskel och dess fascia, bindvävshinnan). Hon fick delvis kvarstående känselbortfall i vänster ben, depression, håglöshet, glömska samt balansproblem. Patienten påtalade att även om ett s.k. TPMT-prov hade tagits inför insättande av Imurel så togs fel prov och man avvaktade inte provsvar innan läkemedelsbehandlingen påbörjades.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Genotypning av Thiopurine methyltransferase, eller mätning av enzymatisk aktivitet av TPMT, rekommenderas i nuläget inte som generellt startprov inom svensk sjukvård. Förskrivningen av Imurel har skett enligt gällande föreskrifter och anvisningar. Faktiskt iakttagbara symptom har successivt tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis på ett sätt som kan förväntas av en erfaren specialist inom aktuellt specialistområde (reumatologi). Man har ordinerat lämpliga undersökningar och tolkat undersökningsresultaten på ett rimligt sätt. TPMT -status kontrollerades inför eventuell doshöjning av Imurel. Blodprover kontrollerades enligt reumatologisk praxis och när pancytopeni konstaterades sattes behandlingen ut.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden konstaterar att prov avseende enzymet TPMT inte tas rutinmässigt, utan i regel endast om det finns särskild anledning. I detta fall togs provet för att man skulle vara säker beträffande användandet av Imurel och läkemedlets påverkan på patienten. Sedan provet tagits borde man enligt nämndens mening också ha väntat på provsvaret innan Imurel sattes in. Insättandet av Imurel bör därför anses ha skett i strid med föreskrifter och anvisningar.

 

Vid behandling med Imurel är det dessutom viktigt att följa patientens blodstatus noggrant för att kunna upptäcka eventuell toxicitet. Nämnden anser därför att blodprov borde ha tagits senast en vecka efter det att läkemedlet sattes in. Patientens värden hade då kunnat peka på ett utsättande av läkemedlet tidigare än vad som skedde.

 

Under sådana förhållanden föreligger rätt till ersättning för följderna av behandlingen med Imurel. Det ankommer på Löf att beräkna vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/1208

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter