Logotyp Patientskadenämnden

2016:02

Samband mellan godkänd patientskada i form av droppfot och senare fallolyckor. Ej ersättning.

Samband mellan godkänd patientskada i form av droppfot och senare fallolyckor. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 och 8 §§ patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1948, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av en nervskada på nervus peroneus med besvär i form av en högersidig droppfot som uppkom i samband med ländryggsoperation den 26 juni 2007.

 

PATIENTEN anförde att hon inte var nöjd med den invaliditetsgrad som bedömts föreligga. Hon ansåg även att patientskadan lett till att hon drabbats av balansproblematik vilket gjort att hon fallit vid flera tillfällen. De allvarligaste olycksfallen inträffade i november 2010 och i december 2011.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den medicinska invaliditetsgraden till följd av patientskadan uppgår till 7 %, motsvarande total peroneuspares. Bedömningen grundar sig på medicinskt underlag samt intyg. Den sentransferering som patienten genomgick den 5 februari 2013, i syfte att slippa droppfotsskena, är också en följd av patientskadan. Den totala medicinska invaliditetsgraden har bedömts till 10 %. Den medicinska invaliditetsgraden till följd av grundskadan uppgår således till 3 % och innefattar smärtor motsvarande LV-roten.

 

Förnyad prövning av den medicinska invaliditetsgraden har gjorts med uppdaterat invaliditetsintyg, men har inte medfört någon ändring av tidigare bedömning. Den medicinska försämringen som uppkommit efter den initiala bedömningen är att hänföra till grundskadan/grundsjukdomen.

 

När det gäller patientens anmälan om sekundära skador i samband med fallolyckor bedömer bolaget att det inte är övervägande sannolikt att det föreligger ett direkt orsakssamband mellan den godkända patientskadan och patientens försämrade balans som medfört sekundära fallolyckor. Dessa besvär beror mer sannolikt på patientens grundskada/grundsjukdom.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten genomgick den 26 juni 2007 en ländryggsoperation på grund av diskbråck och spinal stenos. Vid operationen uppkom en total nervskada på nervus peroneus med besvär i form av en högersidig droppfot. Bolaget har godkänt följderna av denna som en patientskada.

 

Nämnden gör samma bedömning som Löf att den medicinska invaliditeten för en total nervskada på nervus peroneus inte överstiger 7 %. Det försämringstillstånd som patienten senare anfört är med övervägande sannolikhet en följd av hennes grundsjukdomar. Patienten har därmed inte rätt till ytterligare ersättning för bestående men.

 

Den 15 november 2010 konstaterades en fraktur i höger knä efter ett olycksfall några veckor tidigare i samband med en semesterresa. Den 14 december 2011 inträffade åter ett olycksfall, varvid patienten föll och skadade sig. Patienten har gjort gällande att olycksfallen har orsakats av patientskadan. Frågan är då om det är övervägande sannolikt att ett sådant orsakssamband föreligger.

 

En nervskada som det här är fråga om medför en anpassningstid då patienten har att vänja sig vid en påtaglig funktionsbegränsning, något som enligt nämndens bedömning innebär en ökad risk för olycksfall. För att ersättning ska kunna utbetalas för följderna av ett olycksfall krävs att sambandet mellan patientskadan och olycksfallet inte får vara alltför avlägset. Patientskadan orsakades den 26 juni 2007 och de anmälda olycksfallen inträffade drygt tre- respektive fyra år senare. Patienten har alltså haft lång tid på sig att anpassa sig till droppfotens funktionsbegränsningar. Patienten har därmed inte rätt till ersättning för skadorna som uppkommit till följd av olycksfallen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/1179

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter