Logotyp Patientskadenämnden

2016:01

Samband mellan godkänd patientskada i form av droppfot och senare fallolycka. Ersättning.

Samband mellan godkänd patientskada i form av droppfot och senare fallolycka. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 och 8 §§ patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en 66-årig kvinna som fick en skada på nervus peroneus i höger ben, med droppfot som följd, efter en höftledsoperation den 14 september 2011. Patienten ramlade senare i sin sommarstuga den 4 juli 2012 och ådrog sig en högersidig radiusfraktur (fraktur i handleden) och en lateral tibiafraktur (fraktur i skenbenet) i vänster ben.

 

PATIENTEN anmälde att hon fått en peroneuspares efter operationen. Hon ansåg att hennes besvär motsvarade en högre invaliditet. Förutom total peroneuspares med droppfot hade hon även nedsatt sensibilitet inom peroneusinnerverat område. Dessa besvär medförde en påtaglig påverkan på hennes vardag och på grund av sämre balans och nedsatt styrka i sin högra fot blev hon tvungen att använda gånghjälpmedel i form av rollator både inom- och utomhus. Patientskadan medförde också en uppenbar fallrisk, något som resulterade i att hon ramlade i sin sommarstuga sommaren 2012. Enligt patienten var denna fallolycka orsakad av sviterna efter operationen.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten har rätt till patientskadeersättning för skadan på nervus peroneus höger sida som uppkom i samband med operationen den 14 september 2011. Den medicinska invaliditetsgraden till följd av patientskadan har bedömts till 7 %.

 

Vad avser fallolyckan sommaren 2012 saknas det ett så nära samband mellan den godkända patientskadan och patientens fallskada mot höger handled och vänster knä att kravet på så kallad adekvat kausalitet ska anses uppfyllt.

 

Principen om adekvat kausalitet används för att fastställa om tillräckligt orsakssamband föreligger mellan en skadehändelse och den anmälda följden för att skadestånd ska utgå. I huvuddrag innebär principen att ersättning för en skada begränsas till fall då skadan är en följd av ett normalt och förutsebart händelseförlopp efter den skadegörande händelsen eller, som det också brukar uttryckas, att skadan ligger i farans riktning. Alltför avlägsna och opåräkneliga skador ersätts inte.

 

Följderna av patientskadan hör inte ihop med fallskadan på ett sådant normalt och förutsebart sätt att man kan säga att fallet är en adekvat följd av patientskadan. Olycksfallet inträffade cirka 10 månader efter patientskadan och enligt vår bedömning har patienten haft god tid på sig att anpassa sig efter de besvär hon fått till följd av patientskadan. Någon ersättning för fallskadan den 4 juli 2012 kan därför inte lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden anser att den medicinska invaliditeten för total nervskada på nervus peroneus, med besvär i form av droppfot, inte överstiger 7 %.

 

En nervskada som det här är fråga om medför dock en anpassningstid på ungefär ett och ett halvt år. Under denna tid måste patienten vänja sig vid en påtaglig funktionsbegränsning, något som enligt nämndens bedömning innebär en ökad risk för olycksfall. Patientens fallolycka i juli 2012, som inträffade endast tio månader efter den totala nervskadan vid operationen i september 2011, bör därför betraktas som en sådan normal, påräknelig och adekvat följd av peroneusskadan och droppfoten att en ersättningsbar patientskada föreligger för följderna av olycksfallet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/0037

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter