Logotyp Patientskadenämnden

2016:14

Diagnosförsening av cancer pga. ofullständig provtagning. Ersättning.

Diagnosförsening av cancer pga. ofullständig provtagning. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1966, som i slutet av november 1999 sökte gynekolog pga. en större blödning. Ultraljudsundersökning visade normal graviditet i graviditetsvecka 10. I april 2001 togs cellprov som visade normal cytologisk bild. I augusti 2002 var patienten gravid igen och hade haft småblödningar av och till fram till graviditetsvecka 16. Vid en ny graviditet år 2004 hade patienten haft småblödningar vid samlag och ansträngning. Cellprov i oktober 2004 visade normal cytologi. Sammantaget framgick det att under patientens alla graviditeter åren 1996, 1998, 1999, 2002 och 2004 hade hon haft småblödningar och vattniga flytningar under de första 15 – 20 graviditetsveckorna. I april 2007 togs ett nytt cellprov och i juli gjordes en biopsi som visade skivepitelcancer.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av ökat och förlängt lidande samtkvarstående besvär till följd av fördröjd diagnos och behandling av livmodercancer från och med år 1999. Patienten anförde att hennes blödningar inte togs på allvar och att hon aldrig utreddes ordentligt. Hon hade samlagsblödningar, ansträngningsblödningar, mellanblödningar samt spontana blödningar och dessutom cellförändringar noterade åren 1988 och 1991. Hon var alltså en högriskpatient. De cellprov som togs sedan år 1997 var dessutom ofullständiga då de saknade endocervicala celler och transformationszonen var inte säkert representerad.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Cellprovet år 2004 var normalt, det var det tionde normala cellprovet efter att ett cellprov år 1991 visade lätta cellförändringar. Alltså hade en spontan utläkning skett. Intervallet mellan de tre cellproven åren 1998, 2001 och 2004 var tre år enligt medicinska rekommendationer. På grund av blödningar under graviditet år 2007 togs ett nytt cellprov. Analysen visade starka cellförändringar varför utvidgad provtagning utfördes inom kort tid helt enligt gängse rutiner.

 

Det har inte gått att hitta journaler om vaginala blödningar/flytningar under en del av tiden som patienten tar upp. Underlaget skulle dock ändå inte tillföra något väsentligt för bedömningen. Vaginal cytologi var normalt år 2001 samt i november 2004. Det fanns ingen anledning att utreda graviditetsblödningarna mera än vad som gjordes. Att det saknades endocervikala körtelceller i vissa av de vaginala cytologprover som togs på patienten ändrar inte på den bedömningen. Patientens cervixcancer var av skivepiteltyp så avsaknaden av körtelceller var irrelevant. Patientens symtom hade med klart övervägande sannolikhet inte något samband med den cancer som upptäcktes år 2007, oavsett om det under perioden skulle ha funnits cellförändringar som inte hittades i proverna åren 2001 och 2004, det vill säga om proverna skulle ha varit falskt negativa.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har anmält att cellförändringar, som på sikt kunde utvecklas till cancer, borde ha upptäckts och behandlats tidigare.

 

Blödningar i tidig graviditet är inte typiska tecken på cervixcancer. Den vanligaste orsaken är lättblödande livmoderhals på grund av ökad blodgenomströmning under graviditeten och att livmoderhalsens slemhinna växer ut på livmoderns yta. Patienten hade normala cellprover åren 1991-2001. Cellprovet år 2004 togs inom det rekommenderade intervallet på tre år. Fram till dess har handläggningen och bedömningen varit korrekt.

 

Det prov som togs år 2004 visade "normal cytologisk bild" men endocervikala celler saknades och det var därför inte representativt. Löf har angett att det var irrelevant att endocervikala celler saknades, eftersom patienten senare diagnostiserades med skivepitelcarcinom och inte med adenocarcinom. Denna bedömning är enligt nämndens mening inte riktig. Avsaknaden av endocervikala celler visar att man inte kommit upp över transformationszonen vid cellprovtagningen. Det innebär att man kan ha missat svåra cellförändringar, som oftast uppkommer i denna zon. Om man hade tagit om provet med material av både skivepitelceller och endocervikala celler är det övervägande sannolikt att man hade upptäckt cellförändringar eller möjligen redan då en mycket tidig cancer.

 

Iakttagbara symtom har således inte tolkats och handlagts korrekt. Löf bör därför utreda skadeföljderna av den felaktiga diagnosen och behandlingen samt ta ställning till vilken ersättning som kan betalas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/0529

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter