Logotyp Patientskadenämnden

2015:30

Fraktur i höftprotes hade kunnat undvikas genom val av en cementerad protes istället för en ocementerad. Ersättning.

Fraktur i höftprotes hade kunnat undvikas genom val av en cementerad protes istället för en ocementerad. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född 1942, som på grund av proteslossning i vänster höft opererades den 10 mars 2008. Efter operationen uppkom brott på protesen och patienten behövde opereras igen den 23 april 2014.

 

PATIENTEN anmälde att han drabbats av lidande till följd av en protesstam som inte läkt in och en bult som gått av i protesen efter operationen i mars 2008. Enligt patienten måste skadan ha uppkommit till följd av produktfel i protesen eller till följd av en bristfällig insättning av protesen. Han har fått lida av smärta under lång tid, behövt köra långväga för rehabilitering samt inte kunnat delta i sina vardagliga aktiviteter utan är fortfarande hänvisad till gånghjälpmedel och smärtlindring.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den utförda operationen i mars 2008 var medicinskt motiverad och utförd enligt en vedertagen metod och på ett riktigt sätt. Utmattningsbrott på protesen har uppkommit till följd av utebliven inläkning av dess proximala del. Att protesen inte har integrerats med benet hade inte kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av behandlingen. Någon annan behandlingsmetod som tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt föreligger inte. Skadan har inte heller med övervägande sannolikhet uppkommit till följd av något fel på höftprotesen som insattes vid operationen den 10 mars 2008.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har gjort gällande att han drabbades av lidande till följd av ej inläkt protesstam och avbruten bult i protesen efter omoperation av vänstersidig höftplastik den 10 mars 2008. Enligt patienten har skadan uppkommit till följd av produktfel i protesen eller till följd av bristfälligt insatt protes. Det inträffade har medfört omoperation med byte av protesstam den 23 april 2014.

 

Löf anser att operationen den 10 mars 2008 var medicinskt motiverad och utfördes korrekt enligt en vedertagen metod. Enligt bolaget har utmattningsbrott på protesen uppkommit till följd av utebliven läkning av dess proximala del. Att protesen inte har integrerats med benet proximalt hade inte kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av behandlingen. Det fanns enligt Löf inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Vidare har Löf funnit att skadan inte med övervägande sannolikhet har uppkommit till följd av något fel på höftprotesen som sattes in vid operationen den 10 mars 2008.

 

Nämnden gör till skillnad från Löf bedömningen att den anmälda skadan hade kunnat undvikas. För patienter som är 60 år och äldre är cementerad protes ett bättre alternativ som enligt en bedömning i efterhand hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Under sådana förhållanden föreligger en ersättningsbar patientskada. Det ankommer på Löf att utreda ersättningens storlek.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0705

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter