Logotyp Patientskadenämnden

2015:21

Utseendemässig förändring vägs inte in i bedömningen av medicinsk invaliditet utan ersätts separat. Ytterligare ersättning.

Utseendemässig förändring vägs inte in i bedömningen av medicinsk invaliditet utan ersätts separat. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man född 1951. Han opererades på grund av underbensfrakturer i höger ben den 28 juni 2012. Patienten beviljades patientskadeersättning för den utåtrotationsfelställning som han drabbats av till följd av suboptimal fixation av de högersidiga underbensfrakturerna.

 

PATIENTEN yrkade på högre ersättning för bestående men. Han uppgav att han hade smärtor och gångsvårigheter som medförde att han överbelastade vänster ben vilket orsakade smärtor i vänster höft och rygg. Han hade även gått upp i vikt. Patienten yrkade dessutom ersättning för utseendemässig förändring till följd av felställningen.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Ersättning för men är avsedd att kompensera psykiskt och fysiskt lidande av bestående art. Det som avgör ersättningens storlek är den medicinska invaliditetsgraden och den skadelidandes ålder (61 år) vid invaliditetstillfället (den 1 oktober 2012). Ersättningen betalas som ett engångsbelopp och beräknas enligt skadeståndsrättslig praxis. Beloppen fastställs av Trafikskadenämnden. Bolaget har utifrån ett invaliditetsintyg bedömt att den totala medicinska invaliditetsgraden uppgår till 8 %. Den medicinska invaliditetsgraden för patientens grundsjukdom uppgår till 4 %, resterande 4 % är en följd av patientskadan som utgörs av utåtrotationsfelställning höger fot. Estetiska aspekter rörande utåtrotationen av foten ingår i den medicinska invaliditeten.

 

Övriga besvär som patienten tar upp i sitt överklagande i form av smärtbesvär i vänster höft och i rygg är med övervägande sannolikhet inte en följd av patientskadan, utan är mer sannolikt i sin helhet beroende av andra faktorer såsom patientens grundsjukdom.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning förbestående men samt för utseendemässig förändring och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har beviljats patientskadeersättning för en utåtrotationsfelställning till följd av suboptimal fixation av högersidiga underbensfrakturer i juni 2012.

 

Patienten har yrkat högre ersättning för bestående men dels på grund av smärtor och gångsvårigheter som medför onormal belastning på vänster sida och som i sin tur orsakat smärtor i ryggen samt vänster höft, dels på grund av viktuppgång pga. att patientskadan medfört ett mindre aktivt liv. Utöver det har ersättning yrkats för utseendemässig förändring till följd av felställningen.

 

Löf har lämnat ersättning motsvarande en medicinsk invaliditet om 4 % för kvarstående besvär i höger ben. Enligt nämndens bedömning föreligger, utöver vad Löf vägt in vid bedömningen av medicinsk invaliditet, en skadebetingad sträckdefekt i höger knäled som orsakar instabilitet. Den medicinska invaliditetsgraden till följd av patientskadan uppgår därför till 5 %. Det bedöms inte övervägande sannolikt att patientskadan orsakat patientens rygg- och höftbesvär eller viktuppgång.

 

Löf har vidare gjort gällande att estetiska aspekter rörande utåtrotationsfelställningen ingår i den medicinska invaliditetsgraden. Nämnden konstaterar att utseendemässiga förändringar inte vägs in vid bedömningen av medicinsk invaliditet. I utredningen saknas fotografier men en felställning av den omfattning som föreligger bedöms medföra en så synlig effekt att ersättning för utseendemässig förändring ska utgå.

 

Sammanfattningsvis föreligger rätt till ytterligare ersättning för bestående men samt ersättning för utseendemässig förändring. Nämnden överlåter åt Löf att beräkna ersättningen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0459

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter