Logotyp Patientskadenämnden

2015:20

Adekvat kausalitet i fråga om kostnader vid tandbehandling. Ersättning.

Adekvat kausalitet i fråga om kostnader vid tandbehandling. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1994, som under åren 2009 - 2011 genomgick regelbundna tandundersökningar vid en tandvårdsklinik.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av förlust av tand 31 till följd av fördröjd diagnos och behandling av inflammatoriskt tillstånd/cystbildning. På grund av detta uppkom merkostnader för tandvård för att sluta luckan efter tanden.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten har rätt till ersättning för följderna av den cysta som uppkommit till följd av försenad diagnos av inflammation och rotbehandlingsbehov tand 31. Inflammation i tandroten (apikal parodontit) med fistlar tand 31 borde ha diagnostiserats i samband med undersökning den 9 november 2009 och därefter skulle rotbehandling av tanden påbörjats. Hade rotbehandlingen av tanden påbörjats i nära anslutning till undersökningen 2009 hade rotfrakturen med övervägande sannolikhet kunnat diagnostiseras tidigare och ingen cysta uppkommit. Det föreligger dock inte rätt till ersättning för merkostnader för grundläggande rotbehandlingsbehov, förlust av tand 31 samt för tillkommande protetisk behandling för att sluta luckan efter tand 31. Dessa kostnader är hänförliga till grundsjukdomstillstånd och beror inte på den fördröjda diagnosen och behandlingen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har beviljats ersättning för följderna av fördröjd diagnos och behandling av inflammatoriskt tillstånd vid tanden 31. Diagnosen borde ha ställts vid undersökning den 9 november 2009 och rotbehandling påbörjats i anslutning till detta. Under sådana förhållanden hade rotfrakturen på tanden kunnat diagnostiseras tidigare och cystbildning kunnat förhindras.

 

Enligt skadeståndsrättsliga regler ska en skadelidande försättas i samma ekonomiska läge som om skadan aldrig hade inträffat. Det innebär dock inte att alltför avlägsna skadeföljder kan ersättas utan det krävs att orsakssambandet är adekvat.

 

Nämnden anser i likhet med Löf att rotfrakturen och behovet att ta bort tanden 31 ändå hade blivit följden trots en tidigare diagnos och insatt behandling. En tidigare diagnos skulle dock ha medfört att tanden tagits bort och att protetisk behandling skett innan patienten fyllde 20 år, dvs. då den kostnadsfria barn- och ungdomsförsäkringen ännu gällde. Denna ekonomiska konsekvens är enligt nämndens mening en adekvat skadeföljd av patientskadan. Löf bör därför lämna ersättning även för kostnaden för borttagande av tanden 31 och den protetiska behandlingen i anslutning till detta.

 

Eftersom patientskadan även medfört en risk för framtida rotbehandlingsbehov av de intilliggande tänderna 32 och 41 bör patienten erinras om rätten till omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0483

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter