Logotyp Patientskadenämnden

2015:18

Ideell ersättning för bestående besvär när hälsotillståndet ännu inte stabiliserats. Ersättning.

Ideell ersättning för bestående besvär när hälsotillståndet ännu inte stabiliserats. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1966, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av fördröjd diagnos och behandling av en tumör i höger lunga. Diagnosfördröjningen hade lett till en obotlig, avancerad cancersjukdom som krävde olika behandlingar. Dessa hade dock endast en bromsande effekt på sjukdomen.

 

PATIENTEN anmälde att hon till följd av diagnosfördröjningen drabbats av nervskador (polyneuropati) i fötter/underben och yrkade ersättning för bestående men.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med hänvisning till att det pågick aktiva behandlingar, bl.a. i form av cellgiftsbehandling, och att patientens besvärsbild inte stabiliserats.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Löf har som patientskada godkänt följderna av diagnosfördröjning av lungcancer från mars-april 2010 till år 2013 till följd av att uppföljande röntgenundersökning av lungor inte initierades i samband med förekomst av infiltrat (lungförändring). Om diagnosen ställts i rätt tid hade lungcancern kunnat behandlas med operation och sjukdomstiden hade kunnat begränsas till en månad. Till följd av diagnosfördröjningen behöver patienten nu cytostatikabehandling (cellgiftsbehandling) som endast bedöms ha bromsande effekt.

 

Patienten har anmält att hon till följd av cytostatikabehandlingen har drabbats av en kvarstående polyneuropati (nervskada) i fötter/underben och yrkar därmed ersättning för lyte och men. I läkarintyg daterat den 4 mars 2015 anges att patienten drabbats av smärta, värmekänsla, stickningar i båda fötterna med svårigheter att gå och att besvären inte väntas vara övergående. Problemen är så allvarliga att patienten vid tillfällen behövt rullstol. Behandlingen med cytostatika är vid intygsutfärdandet fortfarande pågående och har visat sig vara effektiv i att bromsa sjukdomsförloppet varför behandlingen inte avstås trots biverkningar.

 

Löf har lämnat ersättning i form av ett allmänt förskott främst avsett att täcka löpande ersättning för sveda och värk. Bolaget är inte berett att lämna ersättning för lyte och men med hänvisning till att det pågår aktiva behandlingar, t.ex. i form av cytostatikabehandling, och då patienten inte inkommit i en stabil besvärsnivå.

 

Nämnden gör bedömningen att polyneuropatin med övervägande sannolikhet är orsakad av cytostatikabehandlingen vilken patienten genomgår som en konsekvens av den godkända patientskadan. Intyget ger vid handen att skadan inte är av övergående natur. Nämnden anser därmed att patienten är berättigad till ersättning för lyte och men och att en bedömning av kvarstående besvär i form av polyneuropati bör göras av försäkringsbolaget. Att följderna av patientskadan, vid sidan av polyneuropatin, i övrigt är fortgående och fortfarande är behandlingskrävande utesluter inte rätt till ersättning för en skadeföljd som blivit permanent. Ersättningen för lyte och men påverkar vidare inte patientens rätt till fortsatt ersättning för sveda och värk under pågående behandling för följderna av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0667

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter