Logotyp Patientskadenämnden

2015:15

Information som led i behandlingen. Ej ersättning.

Information som led i behandlingen. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1967. Hon behandlades hos privat tandläkare under perioden den 3 juli 2003 till den 4 april 2014. Hon behandlades även av tandläkarens tandsköterska under denna period. Sedan år 2011 har patienten regelbundet fått information om och instruktion i oralhygien samt fått tandsten borttaget och tänderna putsade.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av skada till följd av diagnosmiss/underlåtenhet att behandla parodontit (tandlossningssjukdom). Hon ansåg även att hon blivit informerad om tandlossningen alldeles för sent vilket har förvärrat hennes tandvårdssituation.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten har från år 2011, förutom när hon själv gjort behandlingsuppehåll, regelbundet fått information om och instruktion i oral hygien. Hon har även genomgått behandling för borttagning av tandsten och fått tänderna putsade. Det är därför inte sannolikt att patienten varit omedveten om sin tandvårdssituation.

 

Tandlossning är en infektionssjukdom och den aktuella tandläkaren har inte orsakat den. I juni 2013 behandlades patienten för fördjupade tandfickor och gingivit. Den kroniska sjukdomens vidare förlopp kan inte lastas tandläkaren.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har som patientskada anmält, såvitt får förstås, förvärrat sjukdomsförlopp till följd av försenad diagnostik av och information om tandlossningssjukdom (parodontit) från juni till december 2013.

 

Inledningsvis vill nämnden framföra att frågan om information i detta fall ska ses som ett led i behandlingen, det vill säga som en vårdåtgärd inom ramen för patientskadelagen, och inte som ett yrkande om ersättning på skadeståndsrättslig grund till följd av bristande samtycke (jfr nämndens referat 2012:14). Ärendet bedöms därför enbart utifrån patientskadelagens bestämmelser.

 

Av 6 § första stycket 3 patientskadelagen framgår att ersättning för personskada på patient lämnas om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering. Tandlossning är en kronisk infektionssjukdom som inte är orsakad av tandläkarbehandling utan det är patientens grundsjukdom. Tagna röntgenbilder visar att sänkningen av nivån av käkbenet gick mycket långsamt och att det inte rörde sig om någon allvarlig grad av tandlossning (s.k. parodontit levis). Patientens symtom med bl.a. blödande tandkött (tandköttsinflammation, gingivit) och fördjupade tandköttsfickor har tolkats och behandlats enligt vedertagen praxis med tandstensborttagning, polering och spolning med klorhexidinlösning. Av det medicinska underlaget framgår dessutom att vid behandlingen den 22 september 2011 lämnades information och instruktion pga. risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning. Enligt journalanteckningen den 25 juni 2013 utfördes sjukdomsbehandlande åtgärder av paradontal sjukdom eller periimplantit, det gjordes fickmätning och konstaterades rikligt med tandsten och gingivit i hela bettet. I nämnda journalanteckning noterades också att patienten hade informerats. Någon försenad eller felaktig diagnostisering av patientens symtombild föreligger således inte. Patienten har under alla förhållanden inte tillförts någon personskada i form av förvärrat sjukdomsförlopp då lämpliga behandlingsåtgärder sattes in inom rimlig tid. Mot denna bakgrund saknas rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0709

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter