Logotyp Patientskadenämnden

2015:10

Stroke. Ej ersättning.

Behandling av stroke med trombolys initierades inte eftersom tidpunkten för insjuknande inte kunde fastställas. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man född 1936 som körde in i en refug på förmiddagen den 16 december 2012. Han fördes i ambulans till en hälsocentral. Enligt journalen var patienten vid ankomsten till hälsocentralen vaken, klar och orienterad och skickades därför hem. Polisen som träffade patienten på hälsocentralen och körde hem honom ansåg att patienten var förvirrad, att han borde läkarundersökas och inte köra bil.

 

Väl hemma förvärrades patienten i sitt förvirringstillstånd och hans anhöriga upplevde honom som försvagad på vänster sida. Ambulans tillkallades under kvällen och patienten kördes till en medicinklinik. Patienten utreddes initialt för yrsel och svimningar och man ville i första hand utesluta felaktig rytm på hjärtat. Patienten hade ett något avvikande EKG (elektrokardiogram, registrering av hjärtats elektriska aktivitet) och högt värde på en hjärtmarkör i blodprover, varför det först uppkom en misstänkte om en hjärtinfarkt. Datortomografi av hjärnan kl. 19.48 påvisade en färsk högersidig stroke och patienten hade en kraftig synfältsdefekt på vänster öga samt vänstersidig neglekt (oförmåga att vid hjärnskada uppfatta intryck från den ena kroppshalvan). Patienten blev insatt på läkemedelet Trombyl som vid hemgång den 20 december 2012 byttes ut mot läkemedlet Plavix. Vid ett läkarbesök i början av april 2013 konstaterades att synfältsbortfallet var borta och patienten fick börja köra bil igen.

 

PATIENTEN anmälde att sannolikheten för att han skulle ha klarat sig utan bestående skador hade varit mycket större om han hade fått trombolysbehandling i tid. Efter stroken har hans minne försämrats avsevärt och han kan inte hålla reda på tider, han har åldrats och blivit försiktig i sina rörelser.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Det föreligger en försenad diagnos av stroke enligt patientskadelagens mening. När patienten inkom till hälsocentralen borde man med bakgrund av tidigare svimningar och symptomens allvarlighetsgrad övervägt bakomliggande allvarlig orsak och akut remitterat patienten till medicinklinik för fortsatt utredning och behandling.

 

Diagnosförseningen har vare sig orsakat någon personskada, påverkat prognosen, behandlingen eller slutresultatet. Det är inte övervägande sannolikt att trombolysbehandling (tillförsel av läkemedel att försöka lösa upp eventuell blodpropp) hade medfört ett mer gynnsamt förlopp. Sannolikheten för ett lyckat resultat med trombolysbehandling hos patienter som uppfyller alla kriterier (inklusive tidsaspekten) är endast 25 – 30 %.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har anmält kvarstående besvär med synfältsbortfall och minnessvårigheter på grund av fördröjd diagnos och behandling av stroke den 16 december 2012.

 

Löf har bedömt att patienten, när han kom till hälsocentralen, borde ha blivit akut remitterad till medicinklinik för diagnos och behandling och att det därmed föreligger en diagnosfördröjning. Bolaget anser dock att diagnosfördröjningen inte har medfört någon personskada då det inte är övervägande sannolikt att trombolysbehandling i rätt tid hade medfört ett mer gynnsamt förlopp.

 

Nämnden delar Löfs bedömning att patienten borde ha remitterats akut till sjukhus och att det därmed föreligger en diagnosfördröjning av den stroke som uppkom. Trombolys förutsätter att man kan säkerställa att insjuknandetidpunkten ligger inom 4,5 timme. Behandling med trombolys mer än 4,5 timme efter insjuknandet medför stora risker och rekommenderas inte. Eftersom det är okänt när patienten insjuknade i sin stroke hade det enligt nämndens bedömning varit felaktigt att behandla med trombolys. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/1057

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter