Logotyp Patientskadenämnden

2015:09

Stroke. Ej ersättning.

Blodförtunnande medicinering utgör kontraindikation för trombolysbehandling. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1936 och avliden den 24 maj 2012. Hon uppsökte akutmottagning den 30 juli 2011 på grund av andnöd, hosta och feber. Undersökning visade att patienten hade förmaksflimmer och hon behandlades med läkemedel. Därefter flyttades hon över till intensivvårdsavdelning med kontinuerlig hjärtövervakning.

 

På natten mot den 1 augusti 2011 försämrades patienten med återkommande förmaksflimmer. Efter läkemedelsbehandling överflyttades patienten till medicinavdelning. Under kvällen den 2 augusti 2011 försämrades patienten återigen med förmaksflimmer och ytterligare läkemedel gavs. Kl. 01.40 ringde patienten efter personal då hon ville gå på toaletten. Hon hade då svårt att resa sig, lutade åt vänster och var svag i vänster sida. Jourläkare kontaktades men denna var upptagen och bedömde på de muntliga uppgifter han fick att det inte förelåg någon anledning att misstänka stroke. Kl. 04.45 undersöktes patienten av läkare som misstänkte stroke. Läkaren gjorde dock bedömningen att det inte längre fanns någon möjlighet att få positiv effekt genom att behandla med trombolys då det hade gått för lång tid sedan symtomdebuten.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbades av onödigt lidande pga. fördröjd diagnostisering och behandling av stroke den 3 augusti 2011.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Stroke borde ha misstänkts i samband med att personal tillkallades kl. 01.40 den 3 augusti 2011. Om personalen fattat sådan misstanke kunde behandling med trombolys sannolikt ha satts in efter datortomografisk röntgenundersökning kl. 02.30.

 

För att ersättning ska kunna lämnas krävs emellertid att behandlingen med övervägande sannolikhet hade fått positiv effekt. Även om patienten i det här fallet hade fått behandling i rätt tid skulle behandlingsresultatet med övervägande sannolikhet ha blivit detsamma. Den fördröjda diagnostiseringen och den uteblivna behandlingen med trombolys hade med övervägande sannolikhet inte heller någon betydelse för uppkomsten eller förloppet av andra sjukdomar.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg en ersättningsbar skada och gjorde följande bedömning:

 

Dödsboet har gjort gällande att patienten drabbats av onödigt lidande på grund av fördröjd diagnos och behandling av stroke den 3 augusti 2011.

 

Löf har gjort bedömningen att stroke borde ha misstänkts kl. 01.40 den 3 augusti 2011, att akut DT då skulle ha utförts mellan kl. 02.00 och 02.30 samt att trombolys sannolikt kunde ha satts in därefter. Löf har dock gjort bedömningen att behandlingsresultatet, även om patienten hade fått behandling med trombolys, med övervägande sannolikhet skulle ha blivit detsamma och att det därmed inte föreligger rätt till patientskadeersättning.

 

Nämnden gör samma bedömning som Löf och anser att det föreligger en fördröjning av strokediagnosen. Av det medicinska underlaget framgår att patienten ordinerades profylaxdos Innohep (blodförtunnande medicin) den 1 augusti 2011 och halvdos Innohep sent på kvällen den 2 augusti. Att patienten fick behandling med blodförtunnande medicin utgör kontraindikation för behandling med trombolys. Enligt nämndens bedömning föreligger därmed inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/0996

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter