Logotyp Patientskadenämnden

2015:07

Infektion. Ersättning.

Ej överfört smittämne. Infektionen är inte heller orsakad av någon vårdåtgärd.

Fördröjd diagnos av infektion. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1, 3 och 4 patientskadelagen.

 

Ärendet gällde en kvinna född 1963. Hon behandlades hos tandläkare den 11 juni 2013 på grund av besvär från tand 48. Det beslutades att tanden skulle avlägsnas på grund av sekundärkaries och emaljdentinfraktur till följd av kariesangreppet. Patienten lämnade flera återbud till tandborttagningen. Hon tog kontakt med kliniken först den 19 juni 2014 då hon hade värk i tand 48. Det sedan tidigare diagnostiserade kariesangreppet på tand 48 excaverades (excavering = stegvis avlägsnande av kariös vävnad).

 

Den 21 juli 2014 sökte patienten akut på grund av svullnad i höger underkäke och upp mot öga, gapsvårigheter och allmänpåverkan och det noterades att patienten var svullen kring tand 48. Den kliniska undersökningen av tand 48 visade infektion runt roten utan fistel och patienten fick antibiotika för infektion i munhålan. På grund av ökade besvär sökte patienten akut den 28 juli 2014 och en varbildning som spridit sig till hjärnan avlägsnades på neurokirurgisk klinik. Tanden 48 avlägsnades operativt den 31 juli 2014.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av infektion efter lagning av tand 48. Infektionen medförde varbildning som spred sig till vänster hjärnhalva, förlamning i vänster hand, stroke med mera. Patienten ifrågasatte om inte visdomständer brukar tas bort när de är i det skick som hennes tand 48 var vid besöket den 19 juni 2014.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Akutbehandlingen av tand 48 den 19 juni 2014 var odontologiskt motiverad och utfördes på ett korrekt sätt och enligt en vedertagen metod. Vid akutbesöket den 19 juni 2014 behandlades kariesangreppet med stegvis avlägsnande av kariös vävnad utan pulpablotta. Detta får anses som en vedertagen åtgärd vid ett akutbesök då det inte fanns någon kommunikation till tandpulpan. Dessutom var tid bokad för avlägsnande av tand 48.

 

Det är inte övervägande sannolikt att smittämne som orsakat infektionen och övriga anmälda skador/komplikationer har överförts genom en vårdåtgärd, utan infektionen är orsakad av patientens egna kroppsegna munhålebakterier. Infektionen hade vidare inte gått att undvika även om behandlingen hade utförts på ett annat sätt. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Det föreligger inte heller någon felaktig/diagnos eller behandling.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har som patientskada anmält infektion efter lagning av tand 48 den 19 juni 2014. Infektionen spred sig till vänster hjärnhalva och orsakade stroke med kvarstående besvär i form av bl.a. förlamning av vänster hand, minnes- och kommunikationssvårigheter, trötthet och värk.

 

Löf har bedömt att akutbehandlingen av tand 48 den 19 juni 2014 var medicinskt motiverad och utfördes på ett korrekt sätt enligt en vedertagen metod. Enligt Löf orsakades infektionen av patientens egna munhålebakterier och hade inte gått att undvika även om behandlingen hade utförts på ett annat sätt. Vidare anser Löf att det inte heller finns någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Enligt nämndens bedömning orsakades infektionen av patientens egna munhålebakterier. Det är inte övervägande sannolikt att det smittämne som orsakat infektionen har överförts genom en vårdåtgärd eller att infektionen överhuvudtaget har orsakats av någon behandlingsåtgärd eller liknande.

 

Det kan konstateras att patient och tandläkare redan vid besöket den 11 juni 2013 kom överens om att tand 48 skulle tas bort och tid för detta bokades in. Bakgrunden var att tanden uppvisade en omfattande kariesskada som gick djupt in i tanden. I avvaktan på extraktion utfördes en provisorisk fyllning på tanden. Patienten avbokade därefter vid upprepade tillfällen givna tandvårdstider. Den 19 juni 2014 återkom patienten med värk från tand 48. Nämnden anser att infektionen med övervägande sannolikhet fanns vid denna tidpunkt och att vårdgivaren då skulle ha utfört en komplett undersökning med röntgen. Förändringen av tandstatusen hade då upptäckts och lett fram till borttagande av tand 48. Denna åtgärd hade med övervägande sannolikhet minskat eller förhindrat utvecklingen och spridningen av infektionen och därmed stoppat de allvarliga följdskadorna. Det föreligger således en diagnos- och behandlingsfördröjning mellan den 19 juni och den 21 juli 2014.

 

Under sådana förhållanden föreligger det rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen. Det ankommer på Löf att närmare utreda vilken ersättning patienten därmed är berättigad till.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0566

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter