Logotyp Patientskadenämnden

2015:03

Paradontit / tandlossning. Ersättning.

Fördröjd diagnos och behandling av parodontit (tandlossning) samt utebliven åtgärd beträffande fyllningsöverskott. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född 1947, som behandlades hos en privat tandläkare sedan slutet av 70-talet, med uppehåll år 2001 – 2004. Tandläkaren gjorde årliga kontroller, enstaka lagningar och rengöring. Efter 2004 upplevde patienten vissa förändringar med blottade tandhalsar, blödande tandkött och tilltagande spalt mellan framtänderna. Efter en kraftig bihåleinflammation hösten 2011 och undersökning på ÖNH-klinik, där röntgenundersökning gav indikation på att infektionen hade sitt ursprung i infekterade tandrötter, sökte patienten vård hos Folktandvården där man diagnostiserade grav parodontit.

 

PATIENTEN anmälde att den privata tandläkaren inte ställt adekvat diagnos i rätt tid vilket orsakat ett svårare behandlingsläge av parodontiten än om sjukdomstillståndet hade behandlats tidigare. Till stöd för sin ståndpunkt hänvisade patienten till ett beslut från Förtroendenämnden.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Enligt journaluppgifter förda av den anmälda tandläkaren har munhygienen värderats årligen under tiden från september 2004 till februari 2011. Information och instruktion avseende munhygien och tandborstning samt tandtråd och mellanrumsborstar har lämnats. Tandköttsfickor har registrerats och tandsten har borttagits ovanför och under tandköttskanten årligen. Fynden och åtgärderna är tecken på parodontit och behandling av parodontit. Med övervägande sannolikhet har iakttagbara förändringar och symtom tolkats på ett vedertaget sätt och korrekt diagnos ställts utan fördröjning. Viss tandförflyttning har noterats vilket kan medföra en känsla av obalans i bettet. Av underlaget att döma är dock förflyttningarna av ringa betydelse. Grundsjukdomen i sig och det behandlingsbehov denna betingar är inte en genom behandling tillförd personskada. Att parodontit fortsätter att utvecklas trots behandling är inte en konsekvens av försenad eller felaktig diagnos utan har med övervägande sannolikhet annan medicinsk orsak. Enligt bolagets bedömning föreligger ingen fördröjning av rätt diagnos. Därmed har ingen merskada uppkommit.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Fördröjd behandling av parodontit

 

Enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering, det vill säga en skada som orsakats av att faktiskt iakttagbara sjukdomstecken i samband med diagnostik har förbisetts eller tolkats på ett sätt som avviker från den handlingsnorm som gäller för en erfaren specialist, i detta fall en erfaren odontolog.

 

Av det odontologiska underlaget framgår att det föreligger en tydlig progression av parodontit vid undersökningstillfället den 14 september 2005. Vid detta tillfälle borde en utvärdering ha skett och en remiss ha skickats till en specialist inom parodontologi. Konsekvensen har blivit en progredierande parodontit som hade kunnat hejdas. Extraktion av tänderna 16, 17 och 27 hade kunnat undvikas inklusive uppkomsten av den bihåleinfektion som haft sitt ursprung från angivna tänder.

 

Fyllningsöverskott och sekundärkaries

 

Ett fyllningsöverskott kan förvärra en föreliggande parodontit då överskottet innebär svårigheter att hålla rent och att avlägsna tandsten. Ett fyllningsöverskott mesialt och distalt på tanden 16 har förelegat från den 4 september 2004. Det distala överskottet har åtgärdats den 2 november 2005 men det mesiala överskottet har inte åtgärdats.

 

Ett fyllningsöverskott föreligger även på tanden 15 distalt från den 4 september 2004. Den 4 oktober 2007 ses karies i anslutning till överskottet. Den 12 januari 2011 lagas tanden.

 

Sammanfattningsvis anser nämnden att det föreligger rätt till ersättning för konsekvenserna av fördröjd diagnos och behandling av parodontit avseende tänderna 16, 17 och 27 sedan den 14 september 2005, fördröjd eller utebliven åtgärd av fyllningsöverskott avseende tänderna 15 och 16 sedan den 4 september 2004, sekundärkaries på tanden 15 som inte åtgärdats i tid och slutligen uppkomst och behandling av den bihåleinfektion som patienten drabbades av till följd av obehandlad parodontit. Det åligger Trygg Hansa att utreda och bedöma vilken ersättning som kan utbetalas till patienten.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/1217

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter