Logotyp Patientskadenämnden

2013:10

Hudförändring. Ej ersättning.

Fördröjd diagnos av en hudförändring har inte ansetts medföra någon personskada. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en vid behandlingens början 29-årig kvinna som i juni 2007 fått två hudförändringar på höger bröst avlägsnade. Vävnadspreparaten sändes för PAD (patologisk anatomisk diagnos). Enligt PAD-svaret samma månad var förändringarna radikalt borttagna junctionnevus (födelsemärke belägen mellan överhuden och läderhuden).

 

Eftergranskning av PAD resulterade i en förändrad diagnostisering för det ena vävnadspreparatet jämfört med det tidigare svaret. Diagnosen ändrades till måttligt till gravt dysplastiskt nevus. I december 2011 informerades patienten om detta och i nära anslutning till det genomgick hon ett utvidgat kirurgiskt avlägsnande av huden i området för den tidigare förändringen. PAD-svar samma månad visade tumörfri hudvävnad.

 

PATIENTEN anmälde att hon hade drabbats av onödigt psykiskt lidande och ett stort fult ärr. Hela hennes värld rasade när hon, fyra år efter det att födelsemärket tagits bort, fick besked om att födelsemärket var ett malignt melanom. Hon kunde inte äta eller sova ordentligt förrän hon två månader senare fick veta att det inte hunnit sprida sig.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Det föreligger enligt vår mening en diagnosfördröjning mellan juni 2007 och december 2011. Den fördröjda diagnostiseringen har dock inte medfört någon merskada. Behandling och prognos har med övervägande sannolikhet inte påverkats av diagnosfördröjningen. Det föreligger därmed inte någon rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg inte att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten fick 2007 två födelsemärken borttagna på höger bröst med besked om att hudförändringarna var ofarliga. År 2011 skedde en eftergranskning som ledde till att det ena födelsemärket gavs en annan klassificering och patienten uppmanades att genomgå ett utvidgat borttagande av hud i området kring den tidigare förändringen.

 

Nämnden vill betona att den ändrade diagnosen som ställdes 2011 beträffande det ena av de två födelsemärkena inte var en cancerdiagnos. Födelsemärket var alltså inte ett malignt melanom, som anges av patienten, utan ett förstadium till cancer. Ett sådant ska dock leda till att man tar bort mer vävnad för att säkerställa att förändringen avlägsnats med tillräcklig marginal. Analys av det hudpreparat som skars bort 2011 visade inte någon rest av tidigare förändring.

 

Konsekvensen av den försenade diagnosen är därmed att patienten först några år senare fått genomgå samma kompletterande ingrepp som blivit fallet vid en korrekt initial diagnostik. Diagnosfördröjningen har dock inte lett till att cancer utvecklats och medför inte heller någon ökad cancerrisk i framtiden då den vävnad som togs bort vid det kompletterande ingreppet inte var sjuklig. Ärrets utseende påverkas inte heller av tidpunkten för borttagandet.

 

Under dessa förhållanden har någon rätt till patientskadeersättning inte uppkommit.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0469

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter