Logotyp Patientskadenämnden

2013:07

Cancerkirurgi. Ersättning.

En annan metod, s.k. sentinel node-biopsi, ansågs vara tillgänglig och mindre riskfylld än axillarutrymning för en patient som tidigare genomgått en operation för bröstförminskning. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en vid behandlingstillfället 67-årig kvinna med cancer i vänster bröst. Hon hade en central tumör som uppskattades till 5,5 cm med en cytologisk bedömning av lågt differentierad duktal mammarcancer. På grund av att patienten tidigare var opererad med reduktionsplastik (bröstförminskning) och tumören var stor opererades patienten på ett universitetssjukhus i december 2010 med mastektomi (bröstborttagning) samt axillarutrymning på vänster sida.

 

PATIENTEN anmälde att hon hade orsakats onödigt fysiskt och psykiskt lidande till följd av att hela vänster bröst och 17 lymfkörtlar i vänster axill opererades bort. Patienten ansåg att man borde ha opererat henne annorlunda, med en sentinel node-teknik, istället för att ta bort hela bröstet och körtlar som var helt tumörfria. Tumören i bröstet var inte 5,5 cm, utan bara i underkant 2 cm. De borttagna körtlarna orsakade henne smärta och lymfsvullnad i armen. Hennes cancer var inte aggressiv.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Tumören var på mammografi 55 mm och palpatoriskt 60 mm. Dessutom var bröstet tidigare opererat med reduktionsplastik. Allt detta sammantaget talar entydigt för att mastektomi och axillarutrymning var bästa operationsmetoden. PAD visade senare att cancern var 20 mm. Valet av operationsmetod vilar enbart på vad som är känt före operationen. Tumören var belägen medialt i bröstet som tidigare var opererat med reduktionsplastik. Detta gör att sentinel node-teknik inte kunde användas eftersom lymfbanorna i bröstet var förstörda.

 

Sammanfattningsvis är den behandling som patienten fick medicinskt motiverad och utförd på ett korrekt sätt enligt vedertagen metod. Någon patientskada har inte orsakats henne i samband med behandlingen. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Under sådana omständigheter föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN inhämtade ett utlåtande från en sakkunnig ifrågan om sentinel node-metoden kunde användas på patienter som hade genomgått bröstplastikoperation. Den sakkunnige åberopade en vetenskaplig artikel från 2009 i en välkänd medicinsk tidskrift, där det redovisades 70 tidigare bröstplastikopererade patienter som opererades med sentinel node-tekniken för behandling av cancer, och ansåg att ingreppet i detta ärende hade kunnat göras mindre omfattande, men att det tog tid för nya rön att få genomslag i praktiken.

 

Patientskadenämnden ansåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden konstaterar inledningsvis att det var medicinskt motiverat att operera bort hela bröstet. Ett mindre bröstingrepp hade varit direkt olämpligt, eftersom det fanns en klar cytologisk diagnos och en stor palpabel tumör. Däremot anser nämnden vid en bedömning i efterhand att det hade varit möjligt att göra en sentinel node-biopsi i stället för axillutrymning. Denna metod var tillgänglig vid behandlingstillfället och hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Av utredningen framgår att en tidigare genomgången reduktionsplastik inte utgjorde något hinder för att använda en sådan teknik. De besvär i armen som patienten anmält samt förlust av lymfkörtlar hade då kunnat undvikas. Det föreligger därför en ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen. Det åligger LÖF att närmare utreda följderna av den godkända patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0904

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter