Logotyp Patientskadenämnden

2013:05

Charcotfot. Ersättning.

Diagnosfördröjning av högersidig charcotfot. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man född 1953. Han inkom till medicinakuten med smärta och svullnad i höger fot den 16 november 2010 efter remiss från vårdcentralen. Frågeställningen på remissen var charcotfot eller djup ventrombos. Benet undersöktes med ultraljud som inte visade någon djup ventrombos. En slätröntgenundersökning av höger fot visade inte några charcot-förändringar. Dagen efter utfördes en kompletterande undersökning av det djupa vensystemet (flebografi) som inte heller visade något avvikande.

 

Den 24 november 2010 sökte patienten åter då han inte hade förbättrats. En ultraljudsundersökning av hälsenan utfördes, som inte visade några tecken på skada. Tillståndet bedömdes som en sannolik ledbandsskada. Den 3 januari 2011 kom patienten på nytt till sjukhuset efter remiss från vårdcentralen med frågeställningen charcotfot. Patienten hade genomgått en magnetröntgen av höger fotled den 21 december 2010 som visade bild som vid charcotfot. Gipsbehandling och avlastning med kryckor påbörjades.

 

PATIENTEN anmälde att han hade fått ett förlängt och onödigt lidande med inflammation, smärta och svullnad i höger fot samt en plattfothet till följd av fördröjd diagnos och behandling av högersidig charcotfot sedan den 16 november 2010. Patienten framförde att skelettröntgen nyss nämnda dag visade en spricka i benet och att man redan då kunde misstänka charcotfot.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Faktiskt iakttagbara symtom har tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. Diagnosen är sällsynt och i ett tidigare skede svår att ställa. Handläggningen under perioden mellan november 2010 t.o.m. januari 2011 har varit korrekt. Man har ordinerat lämpliga undersökningar och tolkat undersökningsresultatet på ett sätt som kan förväntas av en erfaren specialist inom aktuellt specialistområde. Patienten har således fått en riktig vård och behandling och det föreligger inte någon diagnosfördröjning i patientskadelagens mening.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt nämndens mening har patienten drabbats av en diagnostisk fördröjning även med hänsyn tagen till att diagnostiken vid charcotfot är erkänt svår. Trots upprepade kontakter med allmänläkare och jourläkare dröjde det närmare två månader från den första läkarkontakten till dess att diagnosen bekräftades den 3 januari 2011 och adekvat behandling kunde påbörjas. Misstanke om charcotfot alternativt djup ventrombos hade väckts redan den 16 november 2010. Flebografi påföljande dag avvisade dock misstanken om djup ventrombos. När patienten nästa gång sökte vård för sina besvär, den 24 november 2010, hade han inte förbättrats. Ultraljudsundersökning kunde inte bekräfta en möjlig partiell hälseneruptur.

 

Med hänsyn till att det hade funnits misstanke om charcotfot redan tidigt i förloppet och andra diagnoser hade uteslutits när patienten sökte vård den 24 november 2010 anser nämnden att en diagnosfördröjning har skett från och med den 24 november 2010.

 

Det ankommer på LÖF att utreda följderna av diagnosförseningen och vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0203

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter