Logotyp Patientskadenämnden

2013:04

Olycksfall i entrén till sjukhus är inte hälso- och sjukvård. Ej ersättning.

Olycksfall i karusellentré till sjukhus – samband med vård och behandling? Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

3 och 5 §§ samt 6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en 68-årig man som skadades i ansiktet under passage in genom karusellentrén till ett sjukhus.

 

PATIENTEN anmälde onödigt lidande, ansiktsskada och kotkompression efter kraftigt och handlöst fall framåt i samband med passage in genom sjukhusets karusellentré den 6 september 2009. Enligt patienten skadades han i karusellentrén eftersom karusellen inte stannade som den borde. Han hade tidigare drabbats av stroke och förflyttade sig därför långsamt med krycka. Han hann inte passera genom den snurrande entrén innan dörren träffade honom i ryggen och orsakade ett handlöst fall framåt. Av glasögonen fick han en sårskada och ett dygn efter skadetillfället visade sig ett kraftigt blåmärke runt vänster öga. Efter omplåstring på akuten fördes han till röntgenavdelningen där även en lättare kotkompression kunde konstateras.

 

Patienten gjorde gällande att olyckan inträffade i direkt samband med vården. Ersättning kunde då lämnas för skada som orsakats av ett olycksfall på grund av skada på vårdlokaler eller utrustning.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patientskadelagen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso-och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder av sjukvårdspersonal för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

 

Lagen omfattar olycksfall som inträffar i samband med undersökning, behandling eller annan åtgärd som har med vården att göra. Vi har funnit att den anmälda skadehändelsen inte har orsakats i samband med hälso- och sjukvård. Den uppkomna skadan omfattas därför inte av patientskadelagen och någon rätt till patientskadeersättning föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade LÖF:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen framgår att patienten, efter remiss från vårdcentral, skulle besöka det aktuella sjukhuset för en röntgenundersökning. På väg in genom den s.k. karusellentrén träffades han i ryggen av dörren och föll omkull, varvid han skadade sig. I sin anmälan har patienten uppgett att han efter en stroke går långsamt och att han inte hann in. Något stöd för att entrédörren, som patienten senare omnämnt, inte skulle ha fungerat som den skulle finns inte i utredningen.

 

LÖF har avslagit patientens begäran om patientskadeersättning på den grunden att det inte varit fråga om hälso- och sjukvård när olycksfallet inträffat. Nämnden anser dock att omständigheterna, där patienten efter remiss från vårdcentral var på väg in i sjukhusets lokaler för en röntgenundersökning, i och för sig varit sådana att det allmänt sett varit fråga om hälso- och sjukvård.

 

Enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.

 

En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har samband med vården. Olycksfall som inträffar under en sjukhusvistelse eller i samband med besök på vårdcentral eller liknande och som patienten skulle kunnat råka ut för på vilken annan plats som helst, t.ex. om patienten snubblar i en trappa och skadar sig, omfattas således inte av rätten till patientskadeersättning.

 

Nämnden anser att olycksfallet inte har sådant samband med vården som avses i patientskadelagen. Det föreligger därför inte någon rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0181

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter