Logotyp Patientskadenämnden

2012:18

Preskription då begäran om nämndsprövning inte nått bolaget. Patienten har att styrka att begäran om nämndsprövning nått bolaget.

Preskription. Bevisbörda och beviskrav. En patient måste styrka att handling med begäran om nämndsprövning har nått mottagaren, försäkringsbolaget, innan preskriptionsfristen löpt ut.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

23 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gällde en kvinna född 1957 som drabbades av en skada på medianusnerven i samband med artroskopi den 5 januari 2006. Hon anmälde skadan den 22 januari 2007. Bolaget godtog skadan som en ersättningsbar patientskada och lämnade patientskadeersättning enligt bolagets slutliga ställningstagande den 16 juli 2010.

 

Enligt 23 § andra stycket patientskadelagen har den som vill ha ersättning och anmält skadan enligt denna lag alltid sex månader på sig att väcka talan sedan han eller hon fått del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärende. Patienten var inte nöjd med betalad ersättning och begärde prövning i Patientskadenämnden via e-post den 23 februari 2011, dvs. senare än sex månader efter bolagets slutliga ställningstagande.

 

PATIENTEN anförde, via sitt ombud, att hon hade begärt Patientskadenämndens yttrande inom föreskriven tid. En begäran om nämndsprövning skickades per brev från ombudet den 14 oktober 2010. Det lämnades till Postens företagscentral, något som antecknades av två personer i ombudets postbok. De kontrollerade att övriga brev som sändes samma dag från samma postcentral hade kommit fram. Brevet borde ha kommit bolaget tillhanda runt den 15 – 16 oktober 2010. Det var mycket osannolikt att brevet skulle ha kommit bort på vägen. Patientens begäran om yttrande borde således anses ha kommit in i tid och någon preskription förelåg därför inte.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

LÖF:s slutliga ställningstagande gällande ersättningen för sveda och värk samt bestående men sändes den 16 juli 2010. Enligt gällande regler skulle en patient anmäla skadan inom tre år från att hon fick kännedom om skadan samt var anspråket kunde göras gällande. Anmälan inkom den 22 januari 2007 och gällde en skada som inträffade den 5 januari 2006. Ifall patienten inte var nöjd med bolagets slutliga ställningstagande skulle hon ha väckt talan inom sex månader från LÖF:s slutliga ställningstagande, det vill säga senast den 20 januari 2011 (inräknat postgång).

 

Patientens begäran om Patientskadenämndens yttrande kom in via hennes ombud med e-post den 23 februari 2011. Den som påstår sig ha brutit preskription har bevisbördan för att så är fallet. Det faktum att patienten och hennes ombud påtalade att överklagan skickades in i oktober 2010 och att de hade kopia av det aktuella brevet bryter inte preskriptionen. Det ålåg patienten och hennes ombud att kontrollera att brevet hade kommit fram. Då brevet inte kom in inom föreskriven tid förelåg preskription vad gällde ersättningsanspråken för sveda och värk samt bestående men.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att preskription förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Ombudet har enligt uppgift sänt in en begäran om nämndens prövning i oktober 2010. Något bevis för att LÖF verkligen mottagit skrivelsen föreligger inte. Det åligger avsändaren att styrka att skrivelsen nått mottagaren. Överklagandet inkom via e-post till LÖF dem 23 februari 2011, dvs. cirka en månad för sent.

 

Nämnden gör således samma bedömning som LÖF och anser på de skäl bolaget anfört att begäran om nämndsprövning inkommit för sent.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0696

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter