Logotyp Patientskadenämnden

2012:07

Ortopedtekniker och -skotekniker är sjukvårdspersonal.

Ortopedskotekniker/ortopedtekniker är, under aktuella omständigheter, att anse som hälso- och sjukvårdspersonal.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

5 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gällde en man, född 1941, med diabetes och återkommande fotsår. Den 17 maj 2010 skickades en remiss till Ortopedteknik från medicinmottagning då patienten var i behov av optimering/avlastning för bägge framfötterna med ortopediska skor. Den 11 augusti 2010 var patienten i kontakt med Ortopedteknik för en bedömning och den 14 september samma år fick patienten sina skor utprovade.

 

Patienten uppsökte medicinkliniken den 21 september 2010. Vid besöket berättade patienten att han hade hämtat ut sina nya skor vid Ortopedteknik en vecka tidigare och att han hade sagt till personalen på en gång att det inte kändes som höger fot låg stilla i skon och att skon verkade vara för stor. Enligt patienten lyssnade inte personalen på honom utan de sade bara till honom att det skulle ordna sig. Patienten fick ont. Vid besöket på medicinkliniken konstaterades att patienten hade fått nya sår på undersidan av höger fot samt på vänster fots tredje tå och att dessa sår troligtvis berodde på hans nya skor och fotbäddar från Ortopedteknik.

 

PATIENTEN anmälde att han fått sår på bägge fötterna i samband med utprovning av ortopedtekniska skor, som inte passade.

 

Patienten framförde att han fått veta att ortopedteknisk verksamhet omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och därmed är att betrakta som hälso- och sjukvård. Dessutom hade Ortopedteknik avtal med landstinget. Han fick även veta att den personal som fanns på en ortopedteknisk avdelning är hälso- och sjukvårdspersonal och att de omfattas av lagstiftning rörande hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare finns legitimerad personal i form av ortopedingenjörer samt även andra yrkeskategorier som i patientomhändertagande kan anses biträda ortopedingenjören, oavsett om det är ortopedingenjören som har haft kontakt med patienten eller inte. Vissa uppgifter fullföljs av personal som biträder den legitimerade – i detta fall skotekniker.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

En ortopedtekniker eller en ortopedskotekniker har inte en skyddad yrkestitel och är inte legitimerad. Denne arbetar i nära samarbete med ortopedingenjören som är legitimerad men inte på delegation av ortopedingenjören. Ett ortopedtekniskt företag köper in färdiga lämpliga skor eller tillverkar själva sådana. Det är en ortopedskotekniker/ortopedtekniker som utför detta arbete. Verksamheten är inte hälso- och sjukvård eftersom ortopedskotekniker/ortopedtekniker inte är legitimerade och inte arbetar på delegation av legitimerad yrkesutövare.

 

Visserligen omfattades Ortopedteknik av LÖF:s försäkring genom sitt avtal med landstinget men eftersom ortopedskoteknikern inte utövar hälso- och sjukvård kan patientskadeersättning inte komma ifråga eftersom kriterierna i 5 § patientskadelagen inte är uppfyllda. Detta gäller således trots att landstinget finansierar en del av verksamheten genom att kunden endast betalar en egenavgift och landstinget resten. LÖF har därför inte tagit ställning till om den anmälda skadan omfattades av 6 § i patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att skoutprovningen av ortopedskotekniker eller ortopedtekniker omfattades av kriterierna i 5 § patientskadelagen och gjorde följande bedömning:

 

Patienten, som hade diabetes, konstaterades vid besök på medicinmottagningen vid Hudiksvalls sjukhus ha behov av ortopediska skor på grund av recidiverande fotsår. En remiss avseende behandlingsskor skickades till Ortopedteknik. I remissen angavs att patienten behövde optimerad avlastning av framfötterna och individuellt anpassade fotbäddar. En ortopedskotekniker eller ortopedtekniker vid Ortopedteknik provade ut behandlingsskor och lämnade ut dessa.

 

Patienten anmälde som patientskada att han drabbats av sår på bägge fötterna med infektionstecken och behov av omläggningar på grund av att personal vid Ortopedteknik utprovat och lämnat ut skor av fel storlek och fel modell.

 

LÖF konstaterade att Ortopedteknik enligt vårdavtal med Landstinget Gävleborg omfattades av LÖFs patientförsäkring men ansåg att patientskadeersättning inte kunde komma i fråga, eftersom den ortopedskotekniker som utprovat och lämnat ut ortopediska skor till patienten inte tillhörde sådan hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 5 § patientskadelagen.

 

Patientskadelagen är, som framgår av 3 §, tillämplig på skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. Med hälso- och sjukvård avses enligt 5 § sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen. Enligt 1 kap. 4 § och 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen tillhör en legitimerad ortopedingenjör en sådan personalkategori. Till denna kategori hör även, som framgår av 1 kap. 4 § 3 patientsäkerhetslagen, den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare.

 

Ortopedteknik har som framgått ovan ett vårdavtal med Landstinget Gävleborg. På remiss från medicinmottagningen vid Hudiksvalls sjukhus utprovades och utlämnades behandlingsskor till patienten. Sådana skor är, som framgår av brukarinformation från Ortopedteknik, ett individuellt anpassat hjälpmedel som avser att minska risken för uppkomst av sår eller underlätta sårläkning hos patienter med nedsatt blodcirkulation, främst diabetiker. Hjälpmedlet är ett led i sårbehandlingen. Arbetet vid Ortopedteknik bedrivs under ledning av en ortopedteknisk chef som är legitimerad ortopedingenjör. I arbetet biträds han av ortopedskotekniker och ortopedtekniker. Den ortopedskotekniker eller ortopedtekniker som i detta ärende provat ut och lämnat ut behandlingsskorna tillhör mot bakgrund av dessa omständigheter personal av det slag som avses i 1 kap. 4 § 3 patientsäkerhetslagen och därmed även sådan hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 5 § patientskadelagen. LÖF bör därför pröva frågan om rätt till patientskadeersättning med utgångspunkt från denna bedömning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0201

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter