Logotyp Patientskadenämnden

2012:03

Protesfraktur. Ej ersättning.

Fraktur i höftledsprotes - fel hos medicinteknisk produkt?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1, 2 och 4 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man, född 1938, som opererades med byte till ny höftledsprotes på vänster sida den 17 april 2000.

 

Ett år efter operationen, i april 2001, kom patienten till kliniken med rodnader och acneliknande hudutslag på båda underbenen. Han remitterades till hudläkare och det bedömdes som hårsäcksinflammation. Utslagen behandlades med antibiotika.

 

Den 15 januari 2010 kom patienten akut till sjukhuset med belastningsrelaterad smärta i vänster höft och med höga infektionsparametrar, CRP nära 400. Patientens vänstra höftled punkterades och analys visade en hematogen infektion (kroppsegen) med streptokocker tillhörande grupp C. Behandlingen påbörjades på infektionskliniken med spolningar och intravenös antibiotikabehandling.

 

Patienten flyttades till ortopedkliniken och en ny protes sattes in den 27 januari 2010 efter konstaterande att det förelåg ett brott på skaftprotesen relativt långt ner i femur (lårbenet). Patienten förbättrades och skrevs ut från sjukhuset drygt en vecka senare med fortsatt antibiotikabehandling. Röntgenundersökning den 26 februari samma år visade oförändrat läge på protesen men man fortsatte behandlingen med antibiotika då infektionsparametrarna fortfarande var förhöjda. Infektionen läkte gradvis ut och den 14 juli 2010 satte man ut behandlingen med antibiotika.

 

PATIENTEN har anmält att han drabbats av onödigt lidande, protesbrott, hårsäcksinflammation, infektion och en ny operation som följd av revisionsoperationen den 17 april 2000. Patienten har anfört att han har opererats tre gånger i sin vänstra höft och att två proteser har frakturerat. Det måste ha varit något fel på protesens material eller konstruktion.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) har avböjt patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Det har skett en fraktur av protesen som opererades in den 17 april 2000. Operationen var en revisionsoperation. Tio år senare har en hematogen (kroppsegen) infektion tillstött. Orsaken till den anmälda skadan är inte något fel på protesen (medicinteknisk produkt) eller annan sjukvårdsutrustning. Protesen har suttit i tio år utan besvär vilket inte tyder på materialfel. Det föreligger inte heller någon felaktig hantering av protesen.

 

Operationen den 17 april 2000 var medicinskt motiverad och utfördes med en vedertagen metod. Skadan hade inte gått att undvika med förebyggande åtgärder eller på annat sätt. Den infektion som uppkommit är inte överförd utifrån genom en vårdåtgärd och den uppkomna infektionen har behandlats på ett adekvat sätt. Under dessa förutsättningar föreligger inte någon patientskada i patientskadelagens mening.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg inte att rätt till patientskadeersättning förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden delar LÖF:s bedömning att operationen den 17 april 2000 var medicinskt motiverad och utfördes med en vedertagen metod på ett korrekt sätt. De hudutslag på underbenen som konstaterades i april 2001 har inget samband med operationen och har inte orsakats av någon behandlingsåtgärd. Den infektion i vänster höftled som konstaterades i januari 2010 har inte orsakats av smittämne som överförts i samband med någon vårdåtgärd utan har utvecklats av kroppsegna bakterier. Brottet på protesen beror inte på något materialfel utan på att protesen lossnat från omgivande vävnad till följd av förändringar i denna, i detta fall eventuellt beroende på infektionen, och att det då har uppstått en sådan belastning på protesen att denna brustit. Den utveckling som ledde till protesbrottet har inte kunnat undvikas genom ett annat förfarande vid operationen i april 2000. Med hänsyn till ovanstående föreligger inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1, 2 eller 4 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/1068

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter