Logotyp Patientskadenämnden

2012:02

Ersättning för inkomstförlust fram till återgång i arbete.

Ersättningstvist. Ersättning för inkomstförlust fram till återgång i arbete.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna, född 1979, som fick en stelhet i vänster axel i samband med en operation för överrörlighet den 22 november 2005. Ersättningsbar patientskada föreligger och den medicinska invaliditetsgraden har bedömts uppgå till 7 %. Tvisten gäller ersättning för inkomstförlust.

 

PATIENTEN har yrkat på högre ersättning för inkomstförlust än den medgivna.Hon har förlorat ca 126 000 kronor på ett år och totalt 504 000 kronor på fyra år (2006–2010). Patienten har även framfört att skadan påverkar inkomsten för framtiden samt att hon har förlorat sitt yrke som massageterapeut och sitt företag på grund av sin skada. Hon kommer också att ha stora problem att hitta ett nytt yrke.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) har gjort följande bedömning:

 

LÖF har lämnat ersättning för inkomstförlust under perioden januari 2006 till och med juli 2010. Enligt LÖF är det klarlagt att patienten inte kommer att kunna återuppta arbetet som massageterapeut efter juli 2010. Enligt bolagets bedömning har patienten dock en arbetsförmåga där hon kan uppnå inkomster minst motsvarande de hon har haft i rörelsen, i ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Ytterligare skadebetingad inkomstförlust föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning för inkomstförlust och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden har inga invändningar mot LÖF:s beräkning av ersättningen för inkomstförlust under perioden fram t.o.m. juli 2010. Någon ytterligare ersättning för inkomstförlust kan inte lämnas avseende denna tid.

 

Från den 1 augusti 2010 har patienten uppburit hel föräldrapenning. Föräldrapenningen baseras på de inkomster patienten hade under perioden dessförinnan, utan hänsyn till de inkomster LÖF kompenserat för. Det föreligger därför rimligen en skadebetingad förlust även under föräldraledigheten.

 

Nämnden delar bolagets bedömning att patienten har en arbetsförmåga och att hon på sikt bör kunna uppnå inkomster som minst motsvarar de hon hade kunnat uppnå i rörelsen. Det är dock klarlagt att patienten efter föräldraledigheten inte kommer att kunna återgå till arbetet som massageterapeut. Det finns inte heller någon ersättning från annat håll att samordna med. När föräldraledigheten upphör bör därför patienten under en övergångstid ha rätt till ersättning motsvarande det inkomstunderlag som legat till grund för ersättningen fram t.o.m. juli 2010. Hur lång den tiden bör vara går inte att på föreliggande material ange utan ankommer på LÖF att bedöma utifrån hennes möjligheter att skaffa sig arbete/arbetsinkomster av sådant slag som rimligen kan begäras av henne med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/0880

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter