Logotyp Patientskadenämnden

2011:09

Uppföljning av Waran-behandling. Ersättning.

Ögonblödning till följd av bristande kontroll av Waran-behandling. Ersättning

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna född 1935 med en mekanisk klaffprotes och som därför stod på behandling med Waran. Patienten anmäler att hon fått ögonblödningar i höger öga den 28 september 2009 och därefter i vänster öga den 16 november på grund av att man vid medicinkliniken gav henne för hög dos av Waran.

 

Patienten hade behandlats med Waran under lång tid. Den 7 september 2009 noterades vid kontroll på medicinkliniken ett PK – värde på 4,0 vilket resulterade i en dosminskning av Waranet. Vid nästa kontroll den 15 september hade PK – värdet sjunkit till 3,5. Den 28 september kommer patienten akut till ögonkliniken på grund av en glaskroppsblödning samt subretinal blödning i bakre polen av höger öga. Efter undersökning bedömdes att patienten skulle kallas till kontroll inom 4 – 6 veckor. Den 30 september noterades vid kontroll på medicinkliniken en PK – värde på 4,7 som medförde att Waran togs bort under några dagar samt en dosminskning. Vid nästa provtagning den 7 oktober var PK – värdet 2.4, den 14 oktober 2.7, den 28 oktober 2.4, den 4 november 3.0 vilket medförde en dosminskning och den 11 november var värdet 2.5. Den 12 november ringer patienten till ögonkliniken då hon misstänker att hon drabbats av en blödning i vänster öga. Hon får en telefontid med läkare den 13 november och erbjuds komma in för bedömning men patienten vill avvakta men uppger att hon söker akut vid försämring vilket hon gör den 16 november. Vid undersökning konstaterar man en glaskroppsblödning på vänster öga och att patienten inte ser något på detta öga. Patienten remitteras till ögonklinik vid universitetssjukhus. Patienten blev inlagd på ögonkliniken vid universitetssjukhuset mellan den 29 november och 7 december och genomgick kirurgi på båda ögonen på grund av blödningarna. I vänster öga fick hon silikonolja. Hon har en kvarstående synnedsättning.

 

PATIENTEN anser att hon blivit felaktigt bedömd. Det är uppenbart att ögonblödningarna beror på för hög dos Waran och ojämn kontroll på sjukhuset och det har läkare på ögonsjukhuset bekräftat.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, ansåg attläkemedelsbehandlingen med Waran har skett enligt föreskrifter och anvisningar. Patientens PK – värde har kontrollerats och behandlingen har justerats på ett korrekt sätt när höga värden konstaterats.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten anmäler att hon drabbats av ögonblödningar i höger öga den 28 september 2009 och därefter i vänster öga den 16 november, samma år, på grund av att man vid medicinkliniken gav henne för hög dos Waran och att man inte kontrollerade hennes PK-värde (INR-värde) på ett korrekt sätt.

 

Patientens INR var för högt (över 3) i januari, mars, juli och september 2009. Man tycks inte, från klinikens sida, ha försökt hitta någon förklaring till varför patientens värden varit så höga upprepade gånger. Den 7 september 2009 noterades ett högt INR-värde på 4,0 och Warandosen sänktes. Nio dagar senare (d v s den 16 september 2009) var INR 3,5 och det bestämdes att en ny kontroll skulle ske tre veckor härefter.

 

Enligt nämndens uppfattning föreligger bristande INR-kontroll före den första blödningen i höger öga. Man borde ha kontrollerat patientens INR-värde redan en vecka efter provtagningen den 16 september 2009 (cirka den 23 september 2009) med tanke på patientens pendlande INR-värde, hennes fortsatt höga värde (3,5) samt att hon ordinerats Voltaren vid behov. Enligt nämndens bedömning hade en tidigare kontroll lett till sänkt Warandos vilket med övervägande sannolikhet hade inneburit att ögonblödningen i höger öga inte hade uppstått. Därmed föreligger rätt till patientskadeersättning för ögonblödningen i höger öga samt följderna av denna skada. Det ankommer på LÖF att närmare utreda vilken ersättning som ska lämnas. Enligt nämndens uppfattning uppkommer blödningen i vänster öga trots adekvat INR-nivå. I likhet med LÖF anser nämnden att blödningen i vänster öga inte är en ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/257

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter