Logotyp Patientskadenämnden

2011:08

Förälder ej patient vid vårdkontakt för sitt barn. Däremot patient vid kontakt för egna besvär. Skabb. Ej ersättning.

1 Fråga om patientbegreppet. Mamman är inte patient vid en anmäld ersättningsgrund men att betrakta som patient vid en annan anmäld ersättningsgrund.

2 Bedömning av kliande utslag (skabb). Ej ersättningsbar diagnosskada.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

2 § och 6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna som anmäler att hon drabbats av lidande till följd av att hon blivit skabbsmittad av sin son i februari 2010 på grund av att sonens skabbdiagnos och behandling fördröjdes. Kvinnans son har fått ersättning för det lidande han drabbats av till följd av att hans skabbdiagnos fördröjdes under perioden 26 februari 2010 – 9 maj 2010.

 

Kvinnan ringde till hudmottagningen för att beställa tid för sin son och fick tid den 25 mars 2010. Hon uppgav vid samtalet att hon själv hade klåda och erbjöds följa med på besöket den 25 mars, vilket hon inte gjorde. Den 9 maj ställdes skabbdiagnosen på sonen liksom på modern som då medföljde sonen och även hon erbjöds behandling eftersom hon hade kliande utslag. Vid besök den 7 juni hade hon fortfarande utslag med viss klåda. I övrigt finns inga journalhandlingar gällande kvinnans besvär avseende klåda.

 

PATIENTEN (modern) uppger i sin skrivelse till Patientskadenämnden att hon hade ett långt samtal med sjuksköterskan på hudmottagningen då hon beställde tid till sin son. Hon tog då även upp sina egna problem med klåda och anser att hon därmed borde omfattas av patientskadelagen. Hon anser att hon drabbats av en personskada och anser att det samtal hon hade med sköterskan på hudmottagningen om sitt eget hälsotillstånd borde betraktas som en ”liknande åtgärd” enligt patientskadelagen.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, har avböjt kvinnans ersättningsanspråk med följande motivering:

 

För att man ska få ersättning genom patientförsäkringen krävs att man i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd tillfogas en personskada som hade kunnat undvikas. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att vårdåtgärden är den direkta orsaken till skadan. Därmed undantas skador som uppkommer eller utvecklas oberoende av vården. Detta innebär att direkta följder av sjukdom eller skada som förelåg vid vårdtillfället eller som utvecklas oberoende av vården inte omfattas av rätten till ersättning.

 

I detta fall har kvinnan smittats av sin son och enligt vår bedömning är den anmälda skadan därmed inte orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd varför ersättning inte kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Ärendet gäller en kvinna vars son smittats av skabb. Sonen har fått patientskadeersättning med anledning av att diagnosen fördröjdes från den 26 februari till den 9 maj 2010. Modern, som även hon drabbades av skabb, har begärt patientskadeersättning och gjort gällande att hon inte skulle ha behövt bli smittad om sonen fått rätt diagnos från början.

 

LÖF har avböjt ersättning på den grunden att smittan överförts från sonen till modern och menat att skadan därför inte har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, vilket enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen är en förutsättning för att ersättning ska kunna komma i fråga. Nämnden, som delar denna bedömning, konstaterar även att modern på den nu angivna grunden inte heller kan betraktas som patient enligt patientskadelagen.

 

Det framgår dock av utredningen i ärendet att kvinnan, i samband med att hon beställde tid vid hudmottagning för sin son, även hade ett längre samtal med en sköterska om sina egna besvär med klåda. Genom detta samtal får hon anses ha etablerat en sådan kontakt med sjukvården att hon i detta skede ska betraktas som patient.

 

Vid denna bedömning ska ställning tas till om det föreligger rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen på grund av fördröjd diagnos av kvinnans egna besvär. Enligt yttrande från den aktuella hudmottagningen erbjöds kvinnan att följa med sonen för att man skulle kunna diskutera även hennes besvär med klåda. Detta avböjdes dock på grund av tidsbrist.

 

Frågan är då om vårdgivaren har hanterat kvinnans beskrivna besvärsbild enligt gällande handlingsnormer. Nämnden anser att det inte fanns möjlighet för vårdgivaren att enbart genom telefonkontakten ställa diagnos gällande klådan. Vårdgivaren får vidare anses ha gjort vad som kan krävas genom att erbjuda henne att följa med sonen på läkarbesöket. När hon avböjde detta får det anses ha ankommit på henne att be om en tid för sin egen räkning eller en ny gemensam tid för henne och sonen. Någon ytterligare kontakt med hudkliniken eller annan läkarmottagning för den egna symtombilden har, såvitt framkommit, därefter inte skett förrän behandling för skabb insattes i samband med att hon var på läkarbesök på jourcentralen i Falkenberg den 9 maj 2010 i sällskap med sonen.

 

Under dessa förhållanden föreligger inte någon ersättningsbar patientskada till följd av fördröjd diagnos.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/493

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter