Logotyp Patientskadenämnden

2011:06

Benlängdsskillnad. Ej ersättning.

Benlängdsskillnad på två centimeter efter operation av högersidigt höft/lårbensbrott. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man född 1941 som vid ett olycksfall den 21 september 2006 ådrog sig ett högersidigt höft/lårbensbrott som opererades dagen därpå på en ortopedklinik vid ett universitetssjukhus. Patienten anmäler den benlängdsskillnad som uppkommit efter operationen och som medfört hälta och merkostnader för förhöjda skor.

 

Vid operationen stabiliserades frakturen med en lång gammaspik. Enligt det medicinska underlaget förlöpte det hela komplikationsfritt. I efterförloppet har patienten fått smärta i höger underben och behandlats för en djup ventrombos (blodpropp i vensystem). Patienten har efter utförd operation fått en klinisk benlängdsskillnad som medfört hälta och behov av sjukgymnastik samt skoförhöjning. Höger ben är kliniskt ca 1cm kortare i jämförelse med vänster ben enligt journalanteckning daterad 2007-01-16.

 

PATIENTEN ansåg att han med de handlingar/röntgenbilder som bifogades hans anmälan bevisat att operationen inte blev korrekt utförd. En benlängdsskillnad har uppkommit som motsvarar 2 cm. Höger sko, som fått beställas hos ortoped, är 2 cm högre än vänster sko.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, bedömde att den utförda operationen var medicinskt motiverad och utfördes enligt vedertagen metod och på ett korrekt sätt. I efterförloppet har en klinisk benlängdsskillnad uppkommit som besvärar patienten. Enligt röntgenbilder föreligger dock ingen radiologisk benförkortning (ingen mätbar avvikelse/förkortning på röntgenbild). Någon annan tillgänglig metod som på ett mindre riskfyllt sätt tillgodosett patientens vårdbehov föreligger inte. Rätt till ersättning har avböjts från landstingens patientförsäkring.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg med följande motivering att det inte förelåg rätt till patientskadeersättning:

 

Den operation som utfördes den 22 september 2006, då patientens högersidiga lårbensfraktur stabiliserades med en lång gammaspik, var medicinskt motiverad och utfördes på ett riktigt sätt enligt en vedertagen operationsmetod. Själva operationsmetoden innebär dock alltid en risk för att en benlängdsskillnad kan uppkomma. Det är inte alltid möjligt att förutse hur mycket benlängden kommer att förändras efter operationen.

 

Efter ingreppet har en benlängdsskillnad på 1–2 cm uppkommit.

 

En faktiskt mätbar reell benlängdsskillnad som överstiger 2 cm brukar räknas som en undvikbar skada i patientskadelagens mening med rätt till patientskadeersättning. Någon radiologisk, dvs. mätbar, benlängdsskillnad har emellertid inte uppkommit. Däremot föreligger en funktionell/klinisk benlängdsskillnad. En operation av aktuellt slag innebär en förändring av muskulaturens funktion och vävnadernas spänning. En sådan funktionell förändring i mjukdelarna kan leda till en upplevd benlängdsskillnad. En eventuell funktionell benlängdsskillnad anses i princip alltid ligga i ingreppets natur – den är inte undvikbar genom ett annat mindre riskfyllt förfarande – och är som regel inte någon ersättningsbar patientskada.

 

Nämnden delar LÖFs bedömning att den funktionella benlängdsskillnad som uppkommit efter operationen i september 2006 inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av den valda operationsmetoden eller genom ett annat mindre riskfyllt förfarande. Den uppkomna benlängdsskillnaden ligger inom ramen för ett normalt operationsresultat. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/931

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter