Logotyp Patientskadenämnden

2010:10

Sveda och värk vid MRSA-infektion.

Fråga om ersättning för sveda och värk vid MRSA-infektion (infektion med multiresistenta bakterier). Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man född 1934 som under tiden den 24 april 2008 till den 4 juni 2008 vårdades på en geriatrisk rehabiliteringsklinik på grund av utbredd blåsbildande erysipelas (en inflammatorisk hudsjukdom orsakad av bakterier) höger ben och fot med sepsis.

 

Den 29 maj 2008 genomgick patienten en screeningundersökning (undersökning av en grupp personer med speciell metod) för att upptäcka förekomst av MRSA p.g.a. att en annan patient på vårdsalen var positiv för MRSA. Vid undersökningen påvisades växt av MRSA i näsa, svalg, sår höger ljumske och urin.

 

LÖF bedömde att patienten hade rätt till ersättning för MRSA-infektionen. Någon utökad akut läknings- och behandlingstid hade MRSA-bärarskapet inte medfört. Den medicinska invaliditetsgraden till följd av patientskadan, kronisk MRSA, bedömdes till 5 %. Bolaget lämnade också förbehåll för patienten med rätt att återkomma med nya ersättningsanspråk om det skulle visa sig att patientskadan i framtiden medför ytterligare skadeverkningar.

 

PATIENTEN ansåg att patientskadan även borde medföra rätt till ersättning för sveda och värk och önskade att Patientskadenämnden skulle avge ett rådgivande yttrande i ärendet. Enligt patienten hade läkningsprocessen blivit längre och besvärligare. Behandlingstiden hade förlängts beroende på smittan och han hade inte fått någon möjlighet till rehabilitering.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, motiverade sitt beslut att inte lämna ersättning för sveda och värk på följande sätt:

 

Ersättningen för sveda och värk avser att lämna gottgörelse till den skadade för personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande och obehag under den akuta sjuktiden (själva läkningsprocessen) på grund av patientskadan. Enligt vår bedömning har den odlingsverifierade MRSA-smittan inte orsakat sjukdomstillstånd eller medfört någon försämring i patientens grundsjukdom. MRSA-bärarskapet har inte medfört någon utökad akut läknings- och behandlingstid. Någon ersättning för sveda och värk kan därför inte lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning för sveda och värk samt gjorde följande bedömning:

 

I samband med att man konstaterade MRSA-infektionen i juni 2008 flyttades patienten från den rehabiliteringsklinik där han vistades för sina grundbesvär till isoleringsvård på infektionsklinik. Där fick han stanna i över en månad. I och med denna förflyttning upphörde den rehabilitering han tidigare hade fått, vilket rimligen förlängt det akuta sjukdomsförloppet och lett till ett sämre rehabiliteringsresultat. Dessutom måste det förhållandet att patienten var bärare av infektionen ha inneburit oro och ängslan inför framtiden.

 

Det är således enligt nämndens mening uppenbart att det påverkat patienten negativt både fysiskt och psykiskt att under en viss övergående tid anpassa sig till att vara bärare av en MRSA-infektion som sannolikt är kronisk.

 

Den hjälptabell som normalt används vid beräkningen av ersättningen för sveda och värk ger inte någon bra vägledning när det gäller hur en skada av aktuellt slag bör ersättas under det initiala skedet. Vid en samlad skälighetsbedömning anser nämnden därför att ersättning för sveda och värk för fall som det nu aktuella bör lämnas med 10 000 kronor.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/263

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter