Logotyp Patientskadenämnden

2010:08

Subaraknoidalblödning. Ersättning.

Diagnosskada. Patientens symptom borde ha ingett misstanke om subaraknoidalblödning. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en idag 53-årig kvinna som sökte akut för huvudvärk. Patienten har som skada anmält lidande och kvarstående besvär på grund av fördröjd/felaktig diagnos och behandling av hjärnblödning då hon sökte akut 2006-05-13 på medicinkliniken vid ett universitetssjukhus.

 

Patienten är boende i Iran men var på tillfälligt besök i Sverige.

 

Den 13 maj 2006 sökte hon på medicinkliniken på grund av huvudvärk. Hon hade i samband med att hon hostat till fått ont i nacken och besvären spred sig sedan upp mot huvudet och tinningarna. Hon hade kräkts ett par gånger och mådde illa. Hon hade tagit Alvedon i hemmet utan större effekt. Det framkom att patienten samma dag under cirka 30 minuter tvättat mattor för hand utomhus.

 

Vid undersökning var pupillreflex utan anmärkning, ingen nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser), motorik i ansiktet utan anmärkning, finger-pek gick bra så länge patienten medverkade. Grov kraft i armarna var normal. Grasset normal (sträck upp armarna, blunda och håll kvar). Patienten fick Voltaren 75 mg intramuskulärt och smärtlindrades på detta. Besvären bedömdes vara muskulärt orsakade.

 

Den 17 maj 2006 sökte patienten neurologkliniken på grund av huvudvärk. Det var svårt att förstå patienten när hon talade via anhöriga. Hon var dock fullt vaken, reagerade prompt och tycktes ej ha någon talstörning på sitt modersmål. Ögonbottnar och ögonmotorik var utan anmärkning, ingen nystagmus. Symmetrisk i ansiktet, tunga och svalg. Grasset var negativ, inga pareser, normal tonus i muskulaturen. Sensibilitet tolkades normal, reflexer utan anmärkning, Babinskis tecken (då stortån går uppåt när ett spetsigt instrument dras framåt längs fotsulan) saknades bilateralt. Patienten gick lite osäkert men i princip med bibehållen balans. Inga hållpunkter får någon egentlig dystaxi (rubbning i samordningen av muskelrörelser) förelåg. Patienten var påtagligt öm motsvarande trapeziusmuskulaturen (muskel som rör skulderblad, nyckelben och huvud) och i muskulaturen upp mot nacken. Man bedömde att det sannolikt var muskuloskeletala besvär. Patienten fick Alvedon och skulle kortvarigt prova muskelavslappnande medel, Stesolid.

 

Den 22 maj 2006 återkom patienten till neurologkliniken på grund av huvudvärk, förvirring och buksmärtor. Datortomografi av hjärnan visade en hjärnblödning (subaraknoidalblödning). Patienten överfördes till en neurologklinik vid ett annat universitetssjukhus. Patienten genomgick embolisering av ett påvisat aneurysm. Den 29 maj överfördes hon tillbaka till den ursprungliga vårdgivaren för postoperativ vård. Patienten mobiliserades på avdelningen. Hon hade nedsatt finmotorik i höger hand men mobiliserades till uppegående med ett levande stöd. Patienten hade kvarstående relativt uttalad dysfasi vid utskrivningen den 2 juni 2006.

 

PATIENTEN anförde att hon innan skadan hade perfekt hälsa. Hon insjuknade plötsligt och uppsökte sjukhus. Man diagnostiserade något som efter två veckor visade sig vara fel diagnos. Det visade sig att patientens besvär var relaterade till den hjärnblödning som förelåg redan vid första besöket. På grund av detta misstag på sjukhuset har patienten kvarstående besvär såsom stamning, obrukbar höger kroppshalva och talfel.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen förstås med patientskada en personskada som orsakats av felaktig diagnostisering.

 

För att diagnostisering ska vara felaktig krävs att den avviker från allmänt vedertagen praxis. Denna anger en standard som anknyter till ett inom praktisk medicin utvecklat handlingsmönster vid utredning och tolkning av ett speciellt symtom. Om en läkare på grund av iakttagbara symtom ställer en diagnos som senare visar sig vara felaktig, blir en följdskada av detta inte i och för sig en skada som ska ersättas. Endast om en inom aktuellt specialistområde erfaren läkare borde ha dragit rätt slutsats av iakttagbara symtom kan ersättning bli aktuell. Utifrån tillgängliga anamnestiska uppgifter samt fynd vid statusundersökning var den diagnos som ställdes den mest sannolika, nämligen att värken utgick från nackmuskulaturen. Vid första besöket på akutmottagningen gjordes denna bedömning av en AT-läkare och vid det andra besöket av en erfaren specialist i neurologi.

 

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden finner vi att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. Vi anser följaktligen att patienten fått en riktig vård och behandling för de besvär hon uppvisat samt att det inte var medicinskt motiverat att behandla henne tidigare än som nu blev fallet. Under sådana förhållanden föreligger ingen patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patienten hade rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

I detta fall har en tidigare i princip frisk kvinna insjuknat i akut svår huvudvärk, illamående och kräkningar. Man borde därför åtminstone när patienten den 17 maj 2006 åter sökte sjukhusvård för sina besvär ha misstänkt att en subaraknoidalblödning uppkommit och undersökt hennes hjärna med datortomografi. En sådan undersökning hade påvisat blödningen. Nu gjordes denna undersökning först den 22 maj 2006. Enligt nämndens bedömning har denna diagnosfördröjning på fem dagar påverkat det följande sjukdomsförloppet. Patienten har därför rätt till patientskadeersättning. Det ankommer på LÖF att utreda vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2009/768

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter