Logotyp Patientskadenämnden

2010:05

Nämndens behörighet. Prövning av outredda frågor.

Fråga om nämndens behörighet. Nämnden kan inte yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten eller annan skadelidande annat än efter nödvändig utredning av försäkringsgivaren.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Arbetsordning för Patientskadenämnden

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 68-årig kvinna som i mars 2007 opererades för katarakt (grå starr) på båda ögonen.

 

PATIENTEN anmälde att hon efter dubbelsidig gråstarrsoperation i form av CLE(Clear Lens Extraction – ögats naturliga lins tas bort och ersätts med en ny lins av plast) med multifokala linser (ReSTOR) som utfördes den 13 och 27 mars 2007 vid privat ögonklinik, drabbats av dimsyn, efterstarr, ljuskänslighet, inflammationer i ögonen, rinnande ögon, ”konstant fladdrande/dallrande” inne i ögonen samt oftare migrän på grund av ansträngda och värkande ögon. I sin överklagan anförde patienten även att hon inte fick tillräcklig information om eventuella behandlingsrisker innan operationerna utfördes. Inför operationen den 13 mars 2007 blev hon felinformerad angående ReSTOR-linsen. Om hon valde den då relativt nya ReSTOR-linsen, istället för den vanliga gråstarrlinsen, skulle hon inte behöva glasögon resten av livet. Om hon fått rätt information hade hon inte valt ReSTOR-linsen, utan hon hade då föredragit den vanliga gråstarrlinsen och fortsatt använda progressiva glasögon.

 

ZURICH (Bolaget) ansåg att det inte förelåg rätt till patientskadeersättning för de anmälda komplikationerna och kommenterade patientens uppgifter om bristande information på följande sätt:

 

Patientskadelagen innehåller inte någon bestämmelse om ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Zurich har inte närmare utrett frågan om det föreligger brist i informationen och om det uppkommit skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, med anledning av att kliniken saknar allmän ansvarsförsäkring i försäkringsbolaget Zurich.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Vad gäller rätten till patientskadeersättning gör nämnden samma bedömning som Zurich och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

I detta fall har patienten angett att hon lämnat samtycke till operationen efter att ha blivit felinformerad om de särskilda behandlingsrisker som finns med den valda operationen. Patientskadelagen innehåller inte någon bestämmelse om ersättning för skador som bedöms vara orsakade av bristande information från sjukvårdens sida. Rätten till ersättning för sådana skador bestäms enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

I arbetsordningen för nämnden anges att nämnden ska avge rådgivande yttranden i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen som hänskjuts till nämnden av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. I sådant ärende får nämnden också yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten eller annan skadelidande. Vidare anges i arbetsordningen att försäkringsgivaren i ärende som anmäls till nämnden för yttrande, ska svara för att nödvändig utredning föreligger.

 

I detta fall har vårdgivaren inte tecknat någon ansvarsförsäkring hos Zurich och Zurich är således inte försäkringsgivare när det gäller fråga om rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund. Någon utredning från försäkringsgivare finns alltså inte när det gäller eventuell rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund och nämnden kan då inte pröva patientens rätt till sådan ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/42

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter