Logotyp Patientskadenämnden

2009:12

Lång väntan på operation. Ej ersättning.

Lång väntetid på operation beroende på resursbrist medför inte rätt till patientskadeersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en nu 38-årig man med en högersidig handledsfraktur. Patienten har anmält onödigt lidande och att steloperation av högersidigt handledsbrott blev nödvändigt på grund av feldiagnos. Han har sedan 2003 varit föremål för utredning vid Piteå Älvdals sjukhus ortopediska klinik och Sunderby sjukhus ortopediska klinik.

 

Patienten bröt i Thailand 2001 höger handled i samband med en MC-olycka.

 

Han erhöll gipsbehandling under en månads tid.

 

Han sökte Piteåhälsan 2003-01-16 då han sedan ett halvår haft mycket smärtor i handleden och hade svårt att använda handen. Röntgenundersökning utförd 2003-03-13 visade status efter distal (handledsnära) radiusfraktur (underarmens strålben), sannolikt en Smith’s variant. Frakturen var läkt i betydande felställning i form av 40 grader volart öppen vinkel samt betydande axial och måttligt uttalad radial kompression. Inga övertygande arthrosförändringar (nedbrytande ledförändringar) kunde ses.

 

I remissvar från Piteå Älvdals sjukhus 2003-10-16 anges att patienten beskrev smärtor vid i princip alla rörelser i handleden och att smärtans intensitet varierade. Man diskuterade operativ åtgärd med osteotomi av radius (operativ korrektion av felställningen) men detta ingrepp kunde ej garantera bättring utan risk för försämring förelåg. Man ordinerade handledsstöd och remiss till arbetsterapeut utfärdades. Efter diskussion med patienten kom man fram till att i första hand pröva handledsstöd men om han skulle uppleva besvären som grava skulle han höra av sig om han då var beredd att ta den risk som en operation skulle medföra.

 

Han återkom 2004-12-07 till mottagningen och hade då rörelsekorrelerade smärtor med strålning ut i ring och lillfinger. Han hade tämligen god rörlighet och ingen påtaglig vilovärk. Remiss utfärdades till Sunderby sjukhus för handkirurgisk bedömning 2004-12-10.

 

Han kom 2006-04-04 till Sunderby sjukhus ortopediska klinik där man kompletterade tidigare utförda röntgenbilder med en MR-undersökning som visade arthros. Patienten meddelades röntgensvaret per telefon och fick då besked om att en artrodesoperation var lämplig, d.v.s. en form av steloperation av leden. Patienten meddelade 2007-02-14 att han hade stora besvär och önskade därför att få operation utförd.

 

Han opererades 2007-04-18 på grund av posttraumatisk arthros med handledsartrodes med skruv och platta och bentransplantat taget från höftkam.

 

PATIENTEN anger att han vid första besöket vid Piteå Älvdals sjukhus informerades om att det var osäkert om en operation skulle förbättra hans situation. Han fick ett handledsskydd utprovat med uppföljning efter ett år. Då värken tilltagit blev han vid andra besöket remitterad till Sunderbys sjukhus ortopediska klinik. Det blev en fördröjning och väntan med oerhörd värk från 2002–2007 på grund av remisshanteringen, vilket borde ha kunnat undvikas. Nu blev det enda alternativet att steloperera på grund av den arthros som uppkommit under fördröjningen. Han anser därför att han borde vara berättigad till ersättning.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) gjorde följande bedömning:

 

Vi har bedömt att man med hänsyn till uppvisade symptom har ordinerat adekvata undersökningar och tolkat undersökningsresultaten på sätt som överensstämmer med allmänt vedertagen medicinsk praxis. Någon fördröjning med att ställa rätt diagnos föreligger enligt vår bedömning inte. Vidare har vi bedömt att det inte förelegat någon absolut indikation för att operera tidigare än vad som blev fallet. Operationen utfördes enligt en medicinskt vedertagen metod och på riktigt sätt. Även om operation utförts tidigare hade den utförts på samma sätt och någon osteotomi av radius hade inte varit aktuell.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s bedömning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden delar PSR:s bedömning att patientens besvär successivt har utretts, tolkats och behandlats enligt vedertagna medicinska behandlingsprinciper. Någon skada har inte tillförts vid behandlingen.

 

Beklagligtvis var väntetiden mycket lång från det att patienten remitterades till handkirurg i december 2004 till dess att steloperationen utfördes i april 2007. Denna långa väntetid beror emellertid på en sådan resursbrist som inte medger rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Ersättningsbar patientskada föreligger således inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 284/2009

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter