Logotyp Patientskadenämnden

2009:11

Förlust av foster. Ej ersättning för nära anhörigs död.

Skada på foster som inte föds med liv betraktas som skada på modern. Ersättning för nära anhörigs död kan inte lämnas men däremot ersättning till modern för förlust av foster.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) och 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen (1972:207)

 

Patientskadan utgörs av att mamman har drabbats av en personskada, då barnet avled intrauterint (i livmodern). Detta till följd av att rutinerna ej följts vid Danderyds sjukhus i juni 2006. Tvisten gäller rätt till ersättning för nära anhöriga.

 

FAMILJEN anser att rätt till ersättning föreligger för nära anhöriga d.v.s. för pappa och syskon.

 

Pappa och syskon följde med spänning tillväxten i magen och såg honom på ultraljuden och kände hans rörelser och hörde hjärtslagen. De pratade med honom och han svarade med en boxning på rösterna. Han var efterlängtad och älskad och bortgången chockade alla svårt.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) bedömde att en ersättningsbar patientskada avseende mamman föreligger. Ersättning har enligt gällande praxis (Trafikskadenämndens normer) utbetalats med 69 000 kronor. Begravningskostnader har ersatts med 42 145 kronor.

 

Då barnet inte föddes med liv kan kriteriet för hushållsgemenskap inte anses vara uppfyllt. Mamman, pappan och syskon har därför inte bedömts vara berättigade till ersättning med 25 000 kronor var.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att det inte förelåg rätt till ersättning enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 8 § patientskadelagen (1996:799) bestäms patientskadeersättning enligt bland annat 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen. I 5 kap. 2 § första stycket 3 i sistnämnda lag anges att om en personskada lett till döden skall ersättning betalas för ”personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära”.

 

Nämnden har i tidigare ärenden slagit fast att ett foster som blir föremål för behandling eller utebliven behandling är att betrakta som en patient och omfattas av patientskadelagen, endast under förutsättning att fostret senare föds med liv. Så skedde tragiskt nog inte i detta fall. Om ett foster skadas och därefter inte föds med liv, anses skadan enligt praxis vara en skada på modern. Patientskadeersättning för ideell skada kan då lämnas till henne vilket också har skett i detta fall. För förlust av foster utgår enligt fast praxis ersättning med ett belopp motsvarande vad som lämnas vid missfall. Varken modern, fadern eller syskonen har däremot någon rätt till ersättning enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen.

 

Med hänsyn till vad som nu sagts kan någon ytterligare patientskadeersättning inte lämnas i detta ärende.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 251/2009

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter