Logotyp Patientskadenämnden

2009:04

Toalettbesök. Ej vårdåtgärd. Ej ersättning.

Olycksfallsskada. Olycksfallet har inte sådant samband med vården att det föreligger rätt till patientskadeersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 51-årig man, som den 7 september 2006 fått vänster ben amputerat på grund av diabetes.

 

Av den medicinska utredningen framgår att patienten den 7 september 2006 på grund av fula infekterade sår orsakade av diabetes genomgått amputation av vänster ben. Under perioden den 18 september till och med den 9 oktober 2006 vistades patienten inneliggande vid rehabiliteringskliniken, där han mobiliserades relativt snabbt och komplikationsfritt. Under perioden hade patienten haft flera permissioner, kunde köra bil med automatväxel och var ADL-mässigt (allmänna dagliga livsfunktioner) helt självständig. Den 2 oktober 2006 kl. 06.30 ramlade patienten när han i samband med toalettbesök skulle vända sig om och slog i amputationsstumpen. Undersökning visade att operationssåret öppnat sig på mitten och blött lite. Såret tvättades och syddes på nytt. Patienten skrevs ut till hemmet den 9 oktober 2006.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält, att han den 2 oktober 2006 under vistelse på en rehabiliteringsklinik ramlade omkull i samband med ett toalettbesök varvid amputationssåret trasades sönder. Han hade visserligen varit hemma kortare perioder och klarat av att köra automatväxlad bil. Men när olycksfallet inträffade var han inlagd på rehabiliteringskliniken. Någon vård hade inte påbörjats för dagen då klockan bara var 7.30. Olycksfallet fördröjde markant hans rehabilitering då det sönderrivna såret inte ville läka med många och täta omläggningar som följd. Såret var vid olyckstillfället läkt och han skulle skrivas ut samma dag. Han anser att detta om något måste vara ett olycksfall och att ersättning ska utgå.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som orsakats i samband med vård och behandling. Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Ersättning kan lämnas om olycksfallet inträffat när vården och behandlingen försatt patienten i en situation med förhöjd olycksfallsrisk. Av utredningen framgår att olycksfallet inträffade vid toalettbesök då patienten vårdades inneliggande på rehabiliteringsklinik en knapp månad efter amputationen av vänster ben och att han dessförinnan vistats i hemmet. Olycksfallet har således inträffat under en vardaglig händelse och hade även kunnat inträffa i hemmet. Vidare framgår det av utredningen att patienten ADL-mässigt var helt självständig. Under dessa förhållanden föreligger det inte någon rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar skada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden gör samma bedömning som PSR och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 810/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter