Logotyp Patientskadenämnden

2009:03

Meniskskada vid styrketest. Ej ersättning. Jfr 2008:09.

Facitbedömning. Styrketest hos sjukgymnast efter knäoperation för korsbandsskada har lett till meniskskada i det icke opererade knäet. Skadan hade inte kunnat undvikas vare sig genom annat utförande av det valda förfarandet eller genom användande av någon annan metod, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 38-årig kvinna, vars vänstra knä opererades den 1 juni 2006 för en korsbandsskada. Den 13 december 2006 var hon på ett uppföljande besök hos sjukgymnast. I uppföljningen ingick att göra ett styrketest av det opererade knäet. Detta gjordes i ett så kallat Biodextest, vilket går till på så sätt att patienten skall sparka så hårt som möjligt med ett ben i taget fastspänt på en skena som är kopplad till en dator. Syftet är att man skall kunna jämföra kraften i det skadade benet med det friska.

 

Patienten fick ont i det friska benet under testet, varför fortsatt undersökning avbröts. Vid undersökning av det tidigare friska högra knäet konstaterades en meniskskada. Artroskopi visade att patienten hade åldersförslitningar på menisken.

 

PATIENTEN ansåg att hon har rätt till patientskadeersättning eftersom skadan kunnat undvikas. Dels påpekade hon mitt under testet för sjukgymnasten att ”det känns som benet skulle gå av”. På detta hade denne svarat ungefär ”nej det tror jag inte är möjligt”. Dels borde man före testet ha undersökt om det förelåg åldersförslitningar, eftersom det i sådant fall fanns risk för att knäet skulle skadas. Dels borde man ha övervägt att använda en annan metod. Patienten ansåg att det var ett typiskt olycksfall i samband med vård, undersökning, behandling eller liknande åtgärd.

 

BOLAGET (Zurich) avböjde ersättning med följande motivering:

 

När det gäller vad som sagts av sjukgymnasten respektive patienten under själva styrketestet så har de olika versioner av detta. Eftersom Zurich inte har möjlighet att ta upp vittnesmål under ed kan utredningen enbart baseras på journalhandlingar samt vad vårdgivaren själv vidgår. Sjukgymnasten har i detta fall skrivit och meddelat att han inte uppfattat att patienten inte tyckte att det kändes bra förrän efter det att testet hade gjorts och det var också därför som det andra testet ströks. Patienten menar att hon klargjorde detta under testet, men då hon inte kunnat styrka detta kan det inte tas i beaktande vid utredningen.

 

Zurichs uppfattning är att det är övervägande sannolikt att meniskskadan i höger knä uppstod under styrketestet. Däremot är det Zurichs uppfattning att skadan inte hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av metoden. Då knäet redan innan hade åldersförslitningar så krävdes inte mycket för att skadan skulle uppstå och den hade också kunnat uppstå vid en normal, alldaglig aktivitet. Vi anser att det inte heller funnits en annan metod som uppfyllt vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Zurichs bedömning är vidare att det inte är visat att skadan skulle ha berott på fel hos medicinteknisk produkt eller felaktig hantering av densamma.

 

Zurichs bedömning är slutligen att skadan inte är ett olycksfall i samband med vård. Med definitionen olycksfall menar man någonting som är plötsligt och oväntat. Att patienten sparkat hårt under styrketestet är varken plötsligt eller oväntat. Åldersförändringarna i knäet sedan tidigare är inte heller utifrån kommande.

 

Zurich har därför avböjt ärendet med stöd av 6 § första stycket 1, 2 och 5 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade Zurichs uppfattning att ersättningsbarskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Det test som utfördes på patientens vänstra knä är en vanlig och vedertagen metod i syfte att fastställa värdet på styrkan i knäet efter en operation. Det finns inget annat utförande av detta förfarande, eller någon annan metod som tillgodoser vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Det inträffade är således en icke undvikbar komplikation. Nämnden gör vidare den bedömningen att, även om man känt till patientens åldersförändringar i det högra knäet, skulle man ha utfört testet.

 

Någon ersättningsbar patientskada föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 581/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter